PKN
Protestantse streekgemeente De Slachsang
 
Winterprogramma Winterprogramma


mediteren

Ware veranderingen beginnen niet buiten ons, maar in ons. Als we stil worden, komen we dichter bij onze ware kern en daarom willen we komend jaar weer samen gaan mediteren: stil zitten en leeg worden. Kortom, tot rust komen. Opgave is gewenst.

leiding: René de Vries
plaats: gebou 1880, Boazum
data: elke donderdagochtend, vanaf 6 oktober tot december
tijd: 9.15 uur


zondagmiddagfilm: The Truman Show
Deze film, met zowel komische als dramatische elementen, uit 1998 volgt het leven van Truman Burbank (Jim Carrey) die als enige niet weet dat hij de hoofdpersoon is in een real live soap op tv. Ofwel, hij leeft in een droomscenario met enkel acteurs om hem heen en de vraag is of hij daaruit zal ontwaken. En zo ja, waar kiest hij dan voor: voor zijn veilige vertrouwde leventje of voor het ware leven, daarbuiten?

Opgave is gewenst.

leiding : René de Vries
plaats: gebou 1880, Boazum
data: zondag 13 november
tijd: 14.30 uur


leerhuis: de weg van een pelgrim

Dit leerhuis gaan we lezen. We lezen het boek ‘De weg van een pelgrim’. Een onbekende pelgrim vertelt daarin over zijn belevenissen en gesprekken die hij tijdens zijn reis met mensen heeft. De reis verandert langzaam in een zoektocht met de vraag: ‘hoe kunnen we voortdurend in contact zijn met God?’
Het boek leest heel prettig weg, waardoor de tekst een bijna kinderlijke onbevangenheid krijgt. Leest u mee?

Opgave is gewenst

leiding: René de Vries
plaats: gebou 1880, Boazum
data: dinsdagavonden in de veertigdagentijd: 28 februari, 7 maart, 14 maart, 21 maart, 28 maart en 4 april
tijd: 20.00 uur


samen wandelen
 
Net als afgelopen jaar gaan we ook dit jaar samen wandelen door de eigen buurt. Als je de tijd hebt voor een mooie wandeling kan de omgeving weer als nieuw voor je worden. De wandelingen duren tussen één en twee uren.
 
plaats: de wegen en paden die de dorpen onderling verbinden
data: laatste vrijdagavond van de maanden april, mei en juni
tijd: 19.30 uur

 
Huisvesting vluchtelingen in Wiuwert Huisvesting vluchtelingen in WiuwertBeste dorpsgenoten van Wiuwert en Britswert

De kerkenraad van Britswert, Wiuwert en Easterwierrum heeft besloten om daadwerkelijk een steentje bij te dragen aan de hedendaagse vluchtelingenproblematiek. Niet door een geldbedrag beschikbaar te stellen aan één van de diverse instanties die dit geld hieraan besteden! Nee, door een woning aan de Swaenwerterdyk (nr.1) in Wiuwert aan te kopen en deze te gaan verhuren aan een vluchtelingengezin, zogenaamde statushouders.

Inspiratie
Waar komt dit idee vandaan? Uiteraard kent iedereen deze problemen van televisie en op de radio. Ook de kranten staat er vol van. Wij werden geïnspireerd door een stuk van Eelke Lok. Hij gaf aan de lezers het volgende mee: "Wanneer ieder dorp nu 1 gezin opneemt, is het huisvestingsprobleem opgelost". Dit bracht ons als kerkenraad op dit idee.

Overleg met de instanties
Natuurlijk hebben we dit besluit niet zomaar genomen. Wij hebben diverse malen overleg gehad met de gemeente Littenseradiel en Vluchtelingenwerk. Deze gesprekken hebben  ons er van overtuigd dat, mochten wij deze stap nemen, wij er niet alleen voor komen te staan. Vanuit de gemeente is zeer positief gereageerd op onze plannen. Vanuit Vluchtelingenwerk is het signaal gekomen dat er goede begeleiding aanwezig zal zijn zodat deze vluchtelingen zich snel thuis kunnen gaan voelen in ons dorp en opnieuw kunnen beginnen met het opbouwen van hun leven.

Hoop
Wat wij als kerkenraad hopen is dat wij met deze actie een (klein) steentje kunnen bijdragen aan dit wereldprobleem. Wij hopen ook dat onze actie als voorbeeld gaat dienen en dat andere dorpen dit plan overnemen en hetzelfde doen. Tot slot hopen wij dat het gezin dat de woning zal betrekken welke op een warm en liefdevol welkom binnen onze dorpsgemeenschap kan rekenen.
 
Vragen?
Wij kunnen ons voorstellen dat na het lezen van bovenstaande informatie, er nog veel vragen zijn. Voor antwoorden op de meest voorkomende vragen verwijzen wij u naar  :   veelgestelde vragen
 
Met vriendelijke groet namens de Kerkenraad van Protestantse Gemeente De Slachsang Britswert-Wiuwert en Easterwierrum,

Alle Jacob Bremer
Jeannette Reen
Jan Theunis van Berkum

 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.