PKN
Protestantse streekgemeente De Slachsang
 
A. Algemene Gegevens Boazum A. Algemene Gegevens Boazum

 

 

Naam ANBI : Protestantse Gemeente te Boazum
Telefoonnummer : 0515 756 090
RSIN / Fiscaal nummer : 824137681
Website adres : deslachsang.protestantsekerk.net
E-mail :
Adres kerkgebouw : Tsjerkebuorren 1, 8635 MC Boazum
Scriba postadres : De Strikel 14
Scriba postcode : 8604 VV
Scriba plaats : Sneek

De Protestantse streekgemeente De Slachsang is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.
 
De protestantse streekgemeente De Slachsang is een samenvoeging van de Protestantse gemeente te Lytsewierrum, waartoe ook Rien en een deel van Reahûs behoren, de Protestantse gemeente te Britswert-Wiuwert-Easterwierrum en de Protestantse gemeente te Boazum. In totaal telt de streekgemeente 440 leden, waaronder 111 belijdenden leden, 216 doopleden en 113 ingeschreven geboorteleden.
 
Onze kerk wil een warme gemeenschap zijn waar iedereen, jong en oud, meelevend en randkerkelijk, belijdend lid en dooplid, zich thuis voelt. We streven er naar de saamhorigheid te bevorderen, met aandacht voor de directe naaste omgeving, en een podium te zijn voor levensvragen voor de verschillende groepen.
 
Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.
 
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse streekgemeente De Slachsang en de Protestantse gemeenten die daar deel van uitmaken. 

terug
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.