PKN
Protestantse streekgemeente De Slachsang
 
F. Verslag Activiteiten Boazum F. Verslag Activiteiten Boazum
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

Huisbezoek
Omzien naar elkaar en onderling contact is van groot belang in onze kerkelijke gemeenschap en in het dorp waar wij wonen: elkaar ontmoeten, met elkaar in gesprek zijn, naar elkaar luisteren. Door ouderlingen en predikanten wordt op verschillende manieren het contact in de gemeente onderhouden. Er bestaat de mogelijkheid voor een gesprek in een grotere kring (groothuisbezoek) en er is de mogelijkheid voor persoonlijk bezoek.

In de Slachsang worden regelmatig bezoeken gebracht door leden van de streekkerkenraad, enkele andere bezoekers en de predikant. Er worden bezoeken gebracht vanwege ziekte, rouw, persoonlijke problemen, maar ook bij vreugde vanwege een geboorte of jubileum. Ook worden er bezoeken gebracht bij mensen die nieuw ingekomen zijn in de gemeente. En daarnaast worden bezoeken afgelegd zonder directe aanleiding, om het contact te onderhouden.
 
Nu we er toch zijn
Abraham zit in de opening van zijn tent. Hij is thuis en kijkt naar buiten. Tot zijn verrassing komen er gasten langs. Hij nodigt ze uit bij hem te gast te zijn. Hij roept Sara. Die ontmoeting verandert hun leven. Iedere ontmoeting heeft dat in zich. Predikanten René de Vries en Sytze Ypma gaan op pad, zomaar, niet wetend waar ze aanbellen en bij wie ze te gast mogen zijn.

Meditatieve Huttentocht
Een week lang de bewoonde wereld achter je laten, te voet van hut naar hut, door het indrukwekkende berglandschap van de Alpen, met in je rugzak alleen het hoogst noodzakelijke. Bergwandelen is in al zijn eenvoud een intense ervaring die je als vanzelf brengt bij wat je in je leven werkelijk belangrijk vindt. Daarbij helpen ook een eenvoudige meditatieve oefening, het mijmeren over een tekst, het samen zingen van een lied en gesprekken met tochtgenoten.
Vanuit onze streekgemeente hebben we de afgelopen drie jaar een meditatieve huttentocht gemaakt. Ook dit seizoen organiseren we een huttentocht. Na de eerste overnachting in een gezellig pension trekken we te voet de Hohe Tauern in. Per dag lopen we zo’n vier tot acht uur, we trekken van berghut naar berghut.
terug
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.