PKN
Protestantse streekgemeente De Slachsang
 
F. Verslag activiteiten Diaconie F. Verslag activiteiten Diaconie
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

Sobere maaltijd
De diaconie organiseert in samenwerking met de Zendingscommissie één maal per jaar een sobere maaltijd

Kerstviering
Rond de Kerst organiseert de diaconie een Kerstviering voor ouderen en alleenstaanden
terug
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.