PKN
Protestantse streekgemeente De Slachsang
 
H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting Diaconie H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting Diaconie

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.
 
diaconie van de protestantse streekgemeente de Slachsang
  begroting 2016 rekening 2016 rekening 2015
baten      
       
rentebaten  €                 450  €                 529  €                 627
bijdragen levend geld  €              1.900  €              1.845  €              2.799
afdracht collectes  €              1.500  €              1.426  €              1.670
totaal baten  €              3.850  €              3.800  €              5.096
       
lasten      
lasten kerkelijke gebouwen excl. afschrijvingen  €                      -  €                      -  €                      -
lasten overige eigendommen en inventarissen  €                      -  €                      -  €                      -
afschrijvingen  €                      -  €                      -  €                      -
pastoraat  €                      -  €                      -  €                      -
lasten kerkdiensten, catechese, etc.  €                      -  €                      -  €                      -
verplichtingen / bijdragen andere organen  €                 350  €                 442  €                 482
salarissen  €                      -  €                      -  €                      -
kosten beheer, administratie en archief  €                 100  €                      -  €                      -
rentelasten / bankkosten  €                 120  €                 128  €                 119
diaconaal werk plaatselijk  €              1.200  €                 928  €              1.143
diaconaal werk regionaal  €                 600  €              1.015  €                 763
diaconaal werk wereldwijd  €              1.480  €              1.199  €              2.182
totaal lasten  €              3.850  €              3.712  €              4.689
       
Saldo baten - lasten  €                     -  €                   88  €                 407
       
toevoegingen aan fondsen en voorzieningen  €                      -  €                      -  €                      -
onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen  €                      -  €                      -  €                      -
streekgemeenten  €                      -  €                      -  €                      -
aandeel in lasten federatie  €                      -  €                      -  €                      -
overige lasten en baten  €                      -  €                      -  €                      -
totaal  €                      -  €                      -  €                      -

terug
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.