PKN
Protestantse streekgemeente De Slachsang
 
H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting Diaconie H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting Diaconie
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.
 
Diaconie van de Protestantse gemeente te Boazum
  begroting 2018 rekening 2018 rekening 2017
Opbrengsten en Baten      
Opbrengsten uit rente en dividenden  €                   36  €                   36  €                 125
Door te zenden collecten en giften  €              4.005  €              4.006  €              4.257
Totaal baten  €              4.041  €              4.042  €              4.382
       
Uitgaven en Kosten      
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen  €                 251  €                 251  €                 344
Rentelasten/bankkosten  €                 122  €                 122  €                 131
diaconaal werk plaatselijk  €              2.183  €              2.183  €                 592
diaconaal werk regionaal  €                 355  €                 355  €                     -
diaconaal werk wereldwijd  €              1.150  €              1.150  €                 810
Afdracht door te zenden collecten en giften  €              2.896  €              2.896  €              1.021
totaal lasten  €              6.957  €              6.957  €              2.897
       
Saldo baten - lasten  €             -2.916  €             -2.915  €              1.485
       
Incidentele baten en lasten      
Incidentele baten  €                      -  €                     -  €                     -
Incidentele lasten  €                      -  €                     -  €                     -
Totaal incidentele baten en lasten  €                      -  €                     -  €                     -
       
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen            
Onttrekkingen bestemmingsreserves/-fondsen  €                      -  €                     -  €                     -
Toevoegingen bestemmingsreserves/-fondsen  €                      -  €                     -  €                     -
Tot. mutaties best. reserves/-fondsen  €                      -  €                     -  €                     -
       
Resultaat  €             -2.916  €             -2.915  €              1.485
terug
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.