PKN
Protestantse streekgemeente De Slachsang
 
Veelgestelde vragen Veelgestelde vragen

Veel gestelde vragen over aankoop Swaenwerterdyk 1 te Wiuwert

Wat is het doel van deze aankoop?

Ons beoogde doel van de aankoop van deze woning is om daadwerkelijk een steentje bij te dragen aan de hedendaagse vluchtelingenproblematiek door de woning te verhuren aan een vluchtelingengezin. Het huisvesten van een dergelijk gezin zorgt weer voor doorstroming in de asielzoekerscentra en maken uiteindelijk de noodopvang van de vluchtelingen in een noodopvang niet meer nodig.

Wie komt er te wonen?
Op deze vraag kunnen wij (nog) geen antwoord geven. Dit is afhankelijk van het 'aanbod'. Onze voorkeur gaan uit naar een gezin met (jonge) kinderen. Uit welke land ze komen, welke religie ze hebben of wat de samenstelling van het gezin is hebben wij niet voor het zeggen. Dit vinden wij ook minder belangrijk, omdat wij van mening zijn dat we met deze actie medemensen helpen.

Wanneer is de kerk eigenaar van de woning?
De overdracht van de woning zal plaatsvinden op 1 mei 2016. Daarna zal er licht onderhoud aan de woning worden uitgevoerd. Pas daarna zal de woning opnieuw bewoond gaan worden.

Wat is het verschil tussen een asielzoeker en een vluchteling?
Een asielzoeker is niet hetzelfde als een vluchteling. Een asielzoeker is iemand die in Nederland bescherming heeft aangevraagd. Alleen mensen die in hun land van herkomst gevaar lopen vanwege oorlog, politiek geweld, hun seksuele geaardheid, afkomst of religie hebben recht op bescherming. In de asielprocedure wordt dit onderzocht. Niet iedere asielzoeker wordt erkend als vluchteling.
 
Een vluchteling is iemand van wie de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in de asielprocedure heeft vastgesteld dat hij of zij gevaar loopt in het land van herkomst. Vluchtelingen krijgen een verblijfsvergunning en mogen in Nederland blijven. De door ons ter verhuur aangeboden woning is primair bedoeld voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning.

Hoe komt het met het onderwijs?
Zowel ouders als kinderen zullen onderwijs krijgen. Ouders in het kader van hun inburgering in Nederland, kinderen omdat ze volgens de Nederlandse wet leerplichtig zijn. Ouders zijn vrij om te kiezen naar welke school ze de kinderen sturen, echter zouden wij de voorkeur hebben dat, wanneer het gaat om basisschoolkinderen, dat deze naar De Pikeloer in Wiuwert gaan. Wij denken dat dit voor onze school een verrijking kan zijn.

Kunnen dorpsbewoners dit gezin ook helpen?
Vanuit Vluchtelingenwerk is aangegeven dat het mooi zou zijn dat naast de begeleiding vanuit Vluchtelingenwerk zelf, er tevens een begeleider(ster) uit eigen dorp zich hiervoor aanmeldt. Hiervoor worden door Vluchtelingenwerk cursussen aangeboden. Mocht hiervoor interesse zijn, dan horen wij dat graag.

Verdere informatie
Om meer over  dit onderwerp te weten te komen, kunt u kijken op onderstaande websites:

http://www.vluchtelingenwerk.nl
https://www.coa.nl

Voor vragen over dit besluit van de kerkenraad van Britswert, Wiuwert en Easterwierrum kunt u contact opnemen met onderstaande leden:
 
Alle Jacob Bremer 058 250 2061
Jeannette Reen 058 250 1887
Jan Theunis van Berkum 058 250 1655

terug
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.