PKN
Protestantse gemeente De Slachsang
 
Intentie en inspiratie Intentie en inspiratie

De Protestantse gemeente De Slachsang bestaat uit de kerken in de dorpen Boazum, Britswert/Wiuwert/Easterwierrum en Lytsewierrum/Rien. De naam ‘De Slachsang’ verwijst  enerzijds naar de geografische ligging van deze dorpen: ze liggen allemaal aan of nabij de Slachte, een oude waterkering die door het gebied loopt.  Anderzijds verwijst de naam naar het Friese woord voor ‘canon’. In de lofzang die de wereldwijde christelijke kerk door de eeuwen heen gaande heeft gehouden, zingt elke kerk haar eigen refrein. In de canon – de ‘slachsang’ op z’n Fries – weten alle kerken zich met elkaar verbonden.

In de dorpen waar we leven, zoeken we bewust naar een eigen vorm van kerk-zijn. We willen openstaan voor nieuwe ontwikkelingen in theologisch denken en in liturgie, maar tegelijkertijd willen we de binding met de generaties vóór ons niet verliezen. Binnen onze gemeente is het omzien naar de ander erg belangrijk. Met die ander bedoelen we niet alleen de gemeenteleden, maar ook de randkerkelijken, alle dorpsbewoners, heel de samenleving. In het streekverband merken we dat de verschillende dorpen elkaar nodig hebben om samen gemeente te zijn. We vieren de diensten bij toerbeurt in de 4 kerken van de gemeente. Daarnaast proberen we ruimte te houden voor eigen tradities, zoals de verschillende kerstvieringen in de dorpen.

Daar waar mogelijk proberen we om het plaatselijke gemeenschapsleven te ondersteunen en te inspireren. Grote aantallen zijn hierbij niet belangrijk, oprechte betrokkenheid wel. Ons uitgangspunt hierbij is dat kerkelijk leven niet afhankelijk is van grote aantallen mensen, maar op haar eigen bescheiden manier dienstbaar kan zijn aan de opbouw van de gemeenschap waarin mensen leven. Waar dat gebeurt, waait de Geest van God die we in Jezus Christus werkzaam hebben gezien en die mensen door de eeuwen heen heeft geïnspireerd om op weg te gaan met de boodschap van liefde, vrede en recht. Daar willen we op vertrouwen en ons steeds opnieuw voor openstellen.

terug
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.