PKN
Protestantse streekgemeente De Slachsang
 
Welkom! Welkom!

Van harte welkom op de website van de protestantse streekgemeente De Slachsang.

 
Symbolische schikking kerst 2019 Symbolische schikking kerst 2019

Symbolisch bloemschikken rond de adventstijd

Symbolische schikking Kerst

Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het licht niet in haar macht gekregen.

De  driehoek, staat symbool voor Woord, licht en leven, en is omgeven met kransen.

Kerst zegt dat  het woord levend wordt.

De kransen zijn het symbool  voor de aarde waarop wij leven en steeds lichter worden.

De tijd van wachten is voorbij en het licht schijnt in de top. De bol symboliseert de hemel en de lichtjes zijn de sterren.
 
Symbolische schikking 4e advent 2019 Symbolische schikking 4e advent 2019

Symbolisch bloemschikken rond de adventstijd

Op deze vierde advent wordt de 4e krans toegevoegd. We komen steeds dichter bij de top. De driehoek zien we vandaag als symbool voor geloof, hoop en liefde.

De tekst voor deze 4e advent is Micha 7:18, U blijft niet woedend op wie er van uw volk nog over zijn; liever toont u hun trouw.

De schikking staat in het teken van trouw. De 4e krans is groen. Groen is de kleur  van hoop. De klimop is een plant die eigenlijk overal kan groeien, het is een taaie, sterke plant die overal zijn weg zoekt om maar te kunnen groeien. We kunnen dit zien als trouw aan diegene die hem geplant heeft. Het is een laatbloeier die nog voedsel geeft voor bijen en hommels en vogels. De bessen zijn niet zo in trek bij de vogels, maar als er niets anders is worden ze noodgedwongen toch  als voeding beschouwd.

God blijft niet woedend op de mens maar blijft liever trouw aan hen die op de levensweg wil gaan. Een weg die niet altijd recht is. Een weg die kronkelig kan zijn, zoals de klimop. De klimop richt zich altijd omhoog naar het licht. Het blijft het licht zoeken en blijft hoop houden.
 
Symbolische schikking 3e advent 2019 Symbolische schikking 3e advent 2019

Symbolisch bloemschikken rond de adventstijd

In de vorige schikkingen komt de soberheid en eenvoud van Micha duidelijk naar voren. Als criticus bleef hij positief over de toekomst.

In de schikking zien we een driehoek, er zijn verschillende betekenissen aan het getal 3 te geven. Deze keer kiezen we voor: Geloof, Hoop en Liefde

De kransen verwijzen naar de oneindigheid, geen begin en geen einde. Met deze 3e krans komen we steeds hoger en dichter bij de hemel.

De kransen liggen horizontaal om de driehoek en vormen het symbool voor het leven op aarde.

De tekst waar de schikking op gebasseerd is, is voor deze 3e advent: Micha 6:8; Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God.

De 3e  krans is gemaakt van takken van de levensboom, de thuja. Deze boom is bij ons beter bekend als de conifeer. Deze boom is in vele tuinen te zien. De boom is het hele jaar groen, een teken van leven, de hars uit de boom heeft een sterke aangename geur. Naast deze eigenschappen heeft de boom ook een negatieve eigenschap: de olie van de boom is giftig.

Een een “echte” levensboom, groen als teken van leven en giftige olie als teken van de dood.

De pinda’s op de krans symbolisere onze levensopdracht om goed te doen voor mens en dier. Vogels leven van wat ze vinden, het is genadebrood. Het is aan ons om te delen wat we ontvangen.
 
Symbolische schikking 2e advent 2019 Symbolische schikking 2e advent 2019

Symbolisch bloemschikken rond de adventstijd

Vorige week hebben we het al over Micha gehad; hij hield van eenvoud en soberheid, maar hij blijft hoopvol voor de toekomst.

In de schikking zien we een driehoek, ik, jij en God.

De kransen verwijzen naar de oneindigheid, geen begin en geen einde. Elk jaar gedenken we weer de geboorte van Jezus en elk jaar is er weer hoop op een toekomst. De kransen liggen horizontaal om de driehoek en vormen het symbool voor het leven op aarde.

De tekst bij de schikking voor deze 2e advent is Micha 4:3; Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk en geen mens zal meer weten wat oorlog is..........

Oorlogen verleden tijd????????

De puntige blaadjes symboliseren oorlogstuig, scherp, maar opgerold lijken zijn ze onklaar gemaakt. Oorlogstuig omgebouwd naar iets nuttigs. De mens heeft het kwade oorlogstuig omgebouwd naar het nuttige werktuig.

Er is hop verwerkt in de kransen. In de oudheid werd hop gebruikt als kalmerend middel. Wij zien het als symbool om de  mensen rustig na te laten denken voordat ze ertoe overgaan om het oorlogstuig te gaan gebruiken. Dat gold niet alleen voor vroegenr maar ook voor nu.

De eucalyptus is het symbool voor het zelfreinigend vermogen om kwaad tot iets goed om te bouwen. De olie uit het eucalyptusblad heeft een reinigende werking. Zo bereiden we ons voor op de komst van de Vredevorst.
 
Symbolische schikking 1e advent 2019 Symbolische schikking 1e advent 2019

Symbolisch bloemschikken rond de adventstijd

Net als voorgaande jaren houden Hilda Visser en ik ons weer bezig met de symbolische schikkingen rond advent en kerst. In de diensten zullen we een uitleg geven over de schikking. Wat kunnen bloemen, vormen en kleuren betekenen. Voor iedere bloem, vorm en kleur zijn meerdere betekenissen.

De PKN heeft voor de adventstijd van dit jaar gekozen voor lezingen uit het boek Micha. Micha was een criticus van het systeem en gaf commentaar op de sociale en religieuze thema’s van de maatschappij, maar hij wees wel naar een hoopvolle toekomst. Hij was niet bang om aan te geven hoe het zou kunnen of moeten zijn.

Toen was dit actueel en nu nog steeds. Micha is een man van eenvoud en soberheid. Dit komt de komende zondagen tot uiting in het bloemstuk. Omdat wij deze periode niet werken met een eigen predikant kan de schikking soms verschillen met de lezing van onze gastpredikanten.

De tekst voor de schikking van 1e advent is: Micha 2:12; Ik zal ze samenbrengen als schapen en geiten binnen de omheining, als een kudde in de wei; het zal daar gonzen van de mensen.

Herders verzamelen ’s nachts van oudsher ( en nu nog) hun kudde binnen een omheining. De omheining kan bestaan uit prikkeldraad.

In de symbolische schikking is de krans horizontaal geplaatst, symbool voor het aardse leven.

De krans als omheining; er is moeilijk een opening om binnen te komen te vinden. Het beschermt zo de schapen. De grove den is stekelig en symboliseert het prikkeldraad.

De bolletjes wol zijn de mensen die zich veilig binnen de omheining wanen.
Er zijn verschillende kleuren wol, van licht naar donker. Van verschillende schapenrassen.
Zo symboliseren de bolletjes wol dat er ook verschillende mensenrassen zijn, naast blanke mensen ook mensen met een kleurtje, en allemaal worden ze binnen de omheining gebracht.
 
Symbolische schikking Laatste Zondag 2019 Symbolische schikking Laatste Zondag 2019
Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar gedenken we hen die het afgelopen jaar ons zijn ontvallen. Zij die binnen onze gemeente ons zijn ontvallen zullen met name genoemd worden. Ook zullen we hen gedenken die we niet bij name zullen noemen, maar wiens naam in onze harten is.

Als we op aarde komen is er een ding zeker, eens zullen we deze aarde weer moeten verlaten. Wanneer weten we niet. Hoe we de aarde gaan verlaten weten we niet, het leven kan al na een kort verblijf op deze aarde plotseling worden afgebroken. Soms komt het onverwachts en soms zien we het aankomen. Wat blijft is het grote verdriet en gemis. Door middel van een symbolisch bloemstuk willen we hen gedenken die van ons heen zijn gegaan.

Het bloemstuk is in een ronde vorm geschikt. De takken die de cirkel vormen zijn dor en dood, maar de boom leeft door. Deze ronde vorm verwijst naar de voortdurende cyclus van beginnen en eindigen, er is geen begin en geen einde te vinden. Het symboliseert volmaaktheid en eeuwigheid.

De schikking staat op een grijs kleed, soberheid, vergankelijkheid en rouw. Het is ook de kleur tussen zwart en wit. De kleuren van de schikking gaan van donker naar licht: paars, de kleur van bezinning en ingetogenheid, na het donkere paars komt de roze kleur: het wordt een beetje lichter.

De kleur wit is de kleur van sneeuw, van ongereptheid zuiverheid en reinheid.

De klimop is een teken van trouw, onze gedachten zullen altijd zijn bij degene die ons ontvallen is. We blijven de herinneringen trouw.

De lelie is een prachtige statige bloem.
De lelie staat voor vergankelijkheid  maar ook voor liefde en zuiverheid.
 
Als je van iemand houdt en hij of zij ontvalt je
Dan kan niets de leegte van de afwezigheid vullen
Loslaten van een geliefde is één van de moeilijkste dingen in het
leven, maar de liefde en de herinneringen zijn diep in ons hart
opgeborgen zodat we ze niet kunnen verliezen.

 
 
Symbolische schikking Pasen 2019 Symbolische schikking Pasen 2019
Als thema voor de veertigdagentijd heeft de PKN gekozen voor  “Een nieuw begin”.
Jezus’ liefde leert ons dat we steeds weer een nieuwe start mogen maken. We mogen steeds weer opnieuw beginnen.
 
De flessen staan net als op Stille Zaterdag in een hart-vorm.
Nu echter vol vreugde en in het volle licht, de waas is eraf.

Bij Pasen gaat het om “zien met het hart”.

Niet alleen wat we met onze ogen zien is van belang,
maar door het hart zien we de liefde van Jezus.
 
 
Symbolische schikking Stille Zaterdag 2019 Symbolische schikking Stille Zaterdag 2019
Als thema voor de veertigdagentijd heeft de PKN gekozen voor  “Een nieuw begin”.
Jezus’ liefde leert ons dat we steeds weer een nieuwe start mogen maken. We mogen steeds weer opnieuw beginnen.
 
Op deze dag zijn we stil en ingetogen.

De schikking staat in een hart-vorm maar is omgeven door een waas.

Een waas van verdriet ligt over ons hart, zal er ooit weer licht komen?

Zal ons hart ooit weer van vreugde kunnen zingen?

 
 
Symbolische schikking Goede Vrijdag 2019 Symbolische schikking Goede Vrijdag 2019
Als thema voor de veertigdagentijd heeft de PKN gekozen voor  “Een nieuw begin”.
Jezus’ liefde leert ons dat we steeds weer een nieuwe start mogen maken. We mogen steeds weer opnieuw beginnen.
 
In de schikking staan 7 flessen in de vorm van het Latijnse kruis.

7 is het getal van de volheid. 7, een heilig getal: 3+4.

3 is het getal voor de drie-ene God en 4 het getal van de wereld.

God is in zijn zoon naar de aarde gekomen, zijn taak is volbracht op aarde.
 
Symbolische schikking Witte Donderdag 2019 Symbolische schikking Witte Donderdag 2019
Als thema voor de veertigdagentijd heeft de PKN gekozen voor  “Een nieuw begin”.
Jezus’ liefde leert ons dat we steeds weer een nieuwe start mogen maken. We mogen steeds weer opnieuw beginnen.
 
In de schikking staat 6 flesjes in een cirkel geplaatst en 1 fles in het midden. De 6 flessen symboliseren de discipelen.

6 verwijst hier naar de 6 werken van barmhartigheid, en deze werken zijn onderdeel aan de opdracht aan de christelijke gemeente en de discipelen.
 
De fles in het midden verwijst naar nederig kunnen zijn.
 
Symbolische schikking 6e zondag 40-dagen tijd 2019 - Palmpasen Symbolische schikking 6e zondag 40-dagen tijd 2019 - Palmpasen
Als thema voor de veertigdagentijd heeft de PKN gekozen voor  “Een nieuw begin”.
 
Jezus’ liefde leert ons dat we steeds weer een nieuwe start mogen maken. We mogen steeds weer opnieuw beginnen.
 
Wij gebruiken het getal 8 voor de schikkingen, een getal zonder einde en zonder begin.
 
Deze week vormen de 8 flessen in een weg, symbool voor de weg die Jezus op een ezel gaat. Een triomftocht op een ezel. Een ezel…..voor onze begrippen kan het niet simpeler, het past toch niet dat de koning op een ezel de stad binnenkomt?
 
Onder de bogen van takken komt de vredevorst de stad binnen. Vanaf de olijfberg, de plaats waarvandaan God zou terugkeren naar zijn volk, betreedt hij op een ezel de stad.
 
De bogen symboliseren het teken tussen God en aarde.

De weg staat symbool voor samen op weggaan, voor de lijdensweg van Jezus, maar ook voor onze levensweg. Wij weten niet hoe onze weg er uit zal zien.

De kleur rood in de schikking wijst naar bloed, naar het komende lijden en sterven van Jezus. Bloed is de kracht van het leven en als het bloed uit het lichaam is zal het sterven.
Rood is ook de kleur van overwinnen: Jezus zal sterven, maar hij overwint de dood.

Kijk naar de koning van vrede en recht
Hij is een redder en held die niet vecht.
In vrede komt hij en zal de dood overwinnen,
Maar voor de overwinning zal hij de gifbeker leeg moeten drinken.
 
Symbolische schikking 5e zondag 40-dagen tijd 2019 Symbolische schikking 5e zondag 40-dagen tijd 2019
Als thema voor de veertigdagentijd heeft de PKN gekozen voor  “Een nieuw begin”.

Jezus’ liefde leert ons dat we steeds weer een nieuwe start mogen maken. We mogen steeds weer opnieuw beginnen.

Wij gebruiken het getal 8 voor de schikkingen, een getal zonder einde en zonder begin.

Deze week staan de 8 flessen in een vierkant. Net zoals bij het cijfer 8 is er geen begin of einde te vinden.
We hebben het verhaal van de wijngaard symbolisch proberen weer te geven. Hierin wordt verhaald over de pachter die zichzelf als eigenaar ziet en dus de oogst mag houden. Onrechtvaardig??? Maar dan rijst de vraag; wat is rechtvaardig, wie is rechtvaardig en wat is recht. Hier moet over gepraat worden.

Maar de rechthoek laat zien dat er geen opening is, het is een strakke gesloten vorm. Geen gesprek met wie dan ook is mogelijk. Er is dus geen oplossing ondanks dat de eigenaar zijn zoon stuurt, die uiteindelijk recht heeft op de wijngaard.
 
We zien tussen de elementen blauwe druifjes staan, zij symboliseren de oogst. In de flessen staan aspidista’s, scherpe maar ook soepele bladeren. We kunnen ze zien als een symbool voor de tong, er kunnen scherpe opmerkingen mee gemaakt worden, maar we kunnen er ook mee in gesprek komen met een ander. Een symbool voor dat we in gesprek moeten blijven om elkaar te begrijpen.

Niet
Met geweld beschermen dat wat rechtvaardig lijkt
Met geweld nemen wat geen recht doet

Maar
Met gesprek elkaar proberen te begrijpen
Met gesprek elkaar respecteren
 
Symbolische schikking 4e zondag 40-dagen tijd 2019 Symbolische schikking 4e zondag 40-dagen tijd 2019
Als thema voor de veertigdagentijd heeft de PKN gekozen voor  “Een nieuw begin”.

Jezus’ liefde leert ons dat we steeds weer een nieuwe start mogen maken. We mogen steeds weer opnieuw beginnen.

Voor de schikkingen is het uitgangspunt het getal 8.
Elke week zal er een andere vorm rond dit getal zijn.

Deze week staan de flessen in een 8-hoek. De 8 is het symbool voor een nieuw begin. Het oude ligt achter ons en we mogen een nieuwe start maken.
De vorm van de 8 laat een onzichtbare overgang van het oude naar het nieuwe zien. Hieruit kunnen we opmaken dat we geen nieuw begin kunnen maken zonder het oude achter ons te laten.

De bloesems in de flessen zijn een teken van nieuw leven. Begin van de bloei en van de feestelijke bloemenpracht.

We zijn blij met een nieuw begin. In de het verhaal van de verloren zoon wil de oudste zoon het oude niet achter zich laten en opnieuw beginnen.

Hij kan niet blij zijn dat hij een nieuwe kans krijgt om opnieuw te beginnen.
Hij kan geen feest vieren.
 
Het kleed is roze, de kleur van  de 4e zondag in de 40 dagen tijd. Het is de kleur van tederheid. Na weken van de donkere kleur paars betekent de roze kleur “licht dat doorschijnt”. We zijn nog niet uit de donkere lijdenstijd, maar er gloort wel licht. Het licht gaat het donker verjagen zodat we opnieuw mogen beginnen.

De weg naar het nieuwe begin zal niet zonder tegenslagen gaan. De roze tulpen staan voor onze handen. Ze staan open naar de hemel om hulp te vragen om opnieuw te mogen beginnen en open om de hulp te mogen ontvangen

Wij bidden om een nieuw begin
Een nieuw begin van leven
God, stuur ons uw wereld in
Om Liefde door te geven
 
Symbolische schikking 3e zondag 40-dagen tijd 2019 Symbolische schikking 3e zondag 40-dagen tijd 2019
Als thema voor de veertigdagentijd heeft de PKN gekozen voor  “Een nieuw begin”.

Jezus’ liefde leert ons dat we steeds weer een nieuwe start mogen maken. We mogen steeds weer opnieuw beginnen.

Voor de schikkingen is het uitgangspunt het getal 8.
Elke week zal er een andere vorm rond dit getal zijn.

De 8 staat symbool voor een nieuw begin.
De 8ste dag is het begin van een nieuwe week.
In de schikking van deze 3 lijdenszondag zien we de met bamboe bekleedde 8 flessen in een open ellips vorm staan. De vorm is lijkt op een oog. Met het oog kunnen we zien, we zien dingen die we anders zouden willen hebben, of anders zouden willen doen.

We zien veranderingen die ons niet snel genoeg gaan.
Geduld moeten we hebben om iets te veranderen, om iets nieuws te beginnen.

Bij deze schikking liggen wilgentakjes, als we deze zien dan denken we aan het begin van de lente. Het begin van nieuw leven, bomen en planten beginnen te ontwikkelen. Het duurt echter langer dan ons lief is voordat een boom of plant vrucht draagt.

De vijgen bij de schikking zijn hier een voorbeeld van.
Wij zijn als een vijgenboom in Gods tuin, God is onze tuinman en vol geduld wacht hij tot we vrucht zullen dragen. Hij wacht op een nieuw begin. De bedoeling is dat ons leven vrucht draagt en iets voor een ander kan betekenen.

Verbeter de wereld en begin bij jezelf.
Als de vijgenboom eenmaal bloeit geeft hij 2 maal vruchten. In de bijbel wordt aan de vijgen een geneeskrachtige werking toegeschreven, en zijn grote bladen werden door Adam en Eva als kleding gebruikt.

Zie, een bloeiende wilg
De lente gaat komen

Een teken van nieuw leven
Een teken van een nieuw begin
 
Symbolische schikking 1e zondag 40-dagen tijd 2019 Symbolische schikking 1e zondag 40-dagen tijd 2019
Als thema voor de veertigdagentijd heeft de PKN gekozen voor  “Een nieuw begin”.

Jezus’ liefde leert ons dat we steeds weer een nieuwe start mogen maken, dus steeds weer met het getal 1 mogen beginnen.

Voor de schikkingen is het uitgangspunt het getal 8.
Elke week zal er een andere vorm rond dit getal zijn.

De 8 staat symbool voor een nieuw begin.
De 8ste dag is het begin van een nieuwe week.
De 8ste dag wordt ook wel opstandingsdag genoemd.
De 8 wordt gezien als overgang van wat oud is naar iets nieuws.

In de schikking zien we 8 flessen bekleed met bamboe. Er is gekozen voor bamboe omdat het buigzaam is en meebeweegt, denk maar aan het wuivend riet aan de waterkant.

Om iets nieuws te beginnen moeten we soms buigzaam zijn.
Het water in de flessen symboliseert het nieuwe begin, zonder water is er geen nieuw leven, dus geen nieuw begin mogelijk.

In deze 1e schikking vormen de 8 flessen een cirkel, symbool voor de aarde.
De flessen worden door middel van hedra ranken met elkaar verbonden, zo wordt er
een krans van solidariteit gevormd.

In een kring van ranken van trouw
Zijn we met elkaar verbonden
Om zo een nieuw begin te maken
 
Symbolische schikking 2e zondag 40-dagen tijd 2019 Symbolische schikking 2e zondag 40-dagen tijd 2019
Als thema voor de veertigdagentijd heeft de PKN gekozen voor  “Een nieuw begin”.
Jezus’ liefde leert ons dat we steeds weer een nieuwe start mogen maken, dus steeds weer met het getal 1 mogen beginnen.

Voor de schikkingen is het uitgangspunt het getal 8.
Elke week zal er een andere vorm rond dit getal zijn.

De 8 staat symbool voor een nieuw begin.
De 8ste dag is het begin van een nieuwe week.
 
In de schikking zien we de met bamboe bekleedde 8 flessen in een kruisvorm staan. De vorm is van het Griekse kruis, een kruis met 4 gelijke armen die elkaar in het midden snijden.
 
Een letter uit het oude Griekse Alfabeth heeft deze vorm. Het is de 22e letter en wordt CHI genoemd. De CHI is de eerste letter van het woord Christus. In de flessen staan takken met bloemen van de helleborus, dit is een bloem die bloeit als het vriest en koud is. Het is een bloem die hoop geeft, in een donkere en koude tijd geeft de tak tekenen van een nieuw begin. In het midden van het Griekse kruis staat een uitbottende lentetak, een teken dat een uit oude tak weer nieuw leven groeit, een nieuw begin.

Het kleed is paars,de kleur van bezinning (nadenken over wat geweest is en gaat komen) en van voorbereiding ( om iets nieuws te beginnen).

Het cijfer 8
Verbonden door de lijnen van het Griekse kruis.
Het kruis wat ons verlossing gaat brengen,

Een moeilijke weg voor Jezus,
Aan het kruis genageld, maar opgestaan

Een teken voor een nieuw begin
 
Symbolische schikking 1e Kerstdag 2018 Symbolische schikking 1e Kerstdag 2018
Het thema “Geef Licht” van de PKN is heel passend in deze donkere dagen. Vannacht is het “Grote Licht” op de aarde gekomen. Niet in de vorm van een grote felle lichtstaal, maar als een nieuw leven in een sobere stal.

Johannes maakt ons getuige van het licht, licht dat de duisternis zal verdrijven.

Door het licht kunnen we zien. Het licht breekt in ons leven in en laat ons dingen zien dien we misschien niet wilden zien. Als je het licht binnenlaat in je leven kun je ook naar jezelf zien en kun je ook anderen zien

Je kunt ook de dingen zien die om je heen gebeuren, dingen in je nabijheid, maar door tv, internet en mobiele telefoon ook de dingen in de hele wereld.

Johannes zegt wie het licht ontvangt zal kind van God worden. Het Licht doet iets met ons en nodigt ons uit om het door te geven.

Aan de schikking kunnen we zien dat we daar mee bezig zijn.

De kubus symboliseert de windstreken, van uit alle hoeken kan het licht op aarde komen en vanuit alle hoeken kunnen we het licht doorgeven.

Het zachte licht dat onder de kubus schijnt komt tevoorschijn, en straalt door middel van de witte kaars als een groot en helder licht over de aarde.
 
Het licht geeft leven aan mens, dier en plant.

Het licht doet iets met ons, het verdrijft de duisternis en maakt de mensen blij: bloembollen spruiten uit, planten richten zich naar het licht en dieren komen uit de holen en koesteren zich in de warmte van het licht.
 
De schikking is van de donkere paarse kleur via het roze, wit en licht geworden.
Wij mogen blij zijn en de geboorte van Gods zoon vieren.

Door het licht kunnen we elkaar zien en met elkaar het nieuwe leven vieren en genieten van de dingen die we om ons heen zien.

Vele kleine lichtjes maken een groot licht
en
het grote licht is sterker dan alle duisternis op aarde
 
Zangtrio Garmoniya in Kerstnachtdienst, 21:00 in Lytsewierrum Zangtrio Garmoniya in Kerstnachtdienst, 21:00 in Lytsewierrum
Op maandag 24 december om 21.00 uur werkt Garmoniya mee aan de Kerstnachtdienst in de Gertrudeskerk, Buorren 3 in Lytsewierrum.
 
Garmoniya betekent Harmonie.

Het zangtrio is klassiek geschoold.

Garmoniya komt uit Novovolynsk, een stad gelegen in het westen van Oekraïne.
 
In de kersttijd heeft Garmoniya een groot repertoire Oekraïense kerstliedjes, Engelstalige, Italiaanse, Nederlandse en Friese kerstliederen.

De Gertrudeskerk wordt tijdens de Kerstnachtdienst verlicht d.m.v. olielampen.
 
Symbolische schikking 4e advent 2018 Symbolische schikking 4e advent 2018
Het thema “Geef Licht” is een passend thema voor de donkere dagen voor kerst. We kijken uit naar de geboorte van de zoon van God. Het grote licht dat God ons geeft. Al zijn de tijden somber en donker we mogen vertrouwen op het licht dat gaat komen. We vertrouwen erop dat het licht gaat komen met de geboorte van Gods zoon. Dan komt het grote licht, maar als we goed kijken naar de schikking dan zien we onder de aarde al een zacht licht. Het is er wel maar het moet wel de kans krijgen om te kunnen schijnen. We moeten de keuzes maken en er wat voor doen om het licht toe te laten en over de aarde te laten schijnen.

Aan de schikking kunnen we zien dat we daar mee bezig zijn. Vorige week mochten we de kleur roze zien als teken dat het “Grote Licht” er bijna is. Het wordt lichter op aarde. De schikking krijgt nu witte elementen erbij.
In de schikking zien we bollen, zij hebben licht nodig om te groeien, de bol lijkt dood en triest maar door de elementen, aarde, water en licht komt het tot leven en wordt licht. Net als wij mensen heeft de bol licht nodig, in het licht ziet alles er beter uit dan in het donker.

De kubus symboliseert de windstreken, van uit alle windstreken kan het licht op aarde komen en over de hele wereld schijnen. Het maakt niet uit waar op aarde je bent. Als je het licht wil toelaten zal het over je schijnen, waar ook ter wereld. 
Vandaag wordt de 4e kaars aangestoken en we zien dat het na de 2 paarse kaarsen en 1roze de kleur weer paars is. De schikking is lichter gekleurd, het roze maakt plaats voor het wit. De kleur wordt lichter, we komen steeds dichter bij het grote licht.

 
De adventscampagne van de PKN “Geef licht” is een passend thema in de donkere dagen voor kerst. Al zijn de tijden donker en triest, wij mogen hopen en erop vertrouwen dat het grote licht komt.
 
Advent is een tijd van voorbereiding op de komst van de zoon van God.

Maak een keuze en geef  het licht een kans om de donkere aarde te mogen verlichten.
 
Symbolische schikking 3e advent 2018 Symbolische schikking 3e advent 2018
Het thema “Geef Licht” is een passend thema voor de donkere dagen voor kerst. We kijken uit naar de geboorte van de zoon van God. Het grote licht dat God ons geeft. Al zijn de tijden somber en donker we mogen vertrouwen op het licht dat gaat komen.

Het uitgangspunt van de schikking is de kubus, een vierkant. 4 zijden. Het getal 4. 4 dingen die van belang zijn in ons dagelijks leven, de 4 windstreken: noord, oost, zuid en west. De 4 elementen: vuur, water, lucht en aarde.

Ook in de bijbel kunnen we een aantal dingen vinden die geassociëerd kunnen worden met het getal 4. We bevinden ons nu in de adventstijd, 4 adventszondagen, 4 weken om ons te bezinnen en voor te bereiden op de komst van de geboorte van Jezus.

We kunnen denken aan de 4 evangelisten: Mattheüs, Marcus, Lucas en Johannes.

Ook het bouw van het nieuwe Jeruzalem is verbonden aan het getal 4. Gebouwd op een 4-kant, een teken van gelijkheid. Gelijkheid doordat alle zijden hetzelfde zijn en evenwichtig omdat de zijden allemaal hetzelfde formaat hebben.

Vandaag wordt de derde kaars aangestoken en we zien dat het na de 2 paarse kaarsen nu een roze kaars is. Ook de schikking is lichter gekleurd, het paarse maakt plaats voor het roze. De kleur wordt lichter, roze straalt zachtheid en tederheid uit. De zachtheid van het roze staat tegenover de harde kleur paars. Het betekend dat we dichter bij het grote licht komen, we zijn er nog niet maar het wordt steeds lichter. De geboorte van Jezus komt steeds dichterbij.
 
Advent; een tijd van bezinning en inkeer

Advent; uitzien naar het licht

Advent; een tijd van hoop en verwachting.

Advent; wachten op het grote wonder
 
Symbolische schikking 2e advent 2018 Symbolische schikking 2e advent 2018
Het thema “Geef Licht” is een passend thema voor de donkere dagen voor kerst.
We kijken uit naar de geboorte van de zoon van God. Het grote licht dat God ons geeft.
Al zijn de tijden somber en donker we mogen vertrouwen op het licht dat gaat komen.

Het uitgangspunt van de schikking is de kubus, vier zijden die voor de 4 windstreken staan. Ook kunnen we de 4 elementen: water, vuur, aarde en lucht er in zien.

Midden in de kubus staat de aarde. Ze zweeft en wordt omringt door de windstreken en elementen. Elke week wordt de donkere schikking door middel van lichter gekleurde bloemen lichter gemaakt. We werken naar het licht toe.

Het symbool voor de hoop en het uitzien naar het licht wordt door de hedra verwoord. Altijd groen en altijd de top naar boven, naar het licht gericht.

Onder de aarde gloort een beetje licht als teken dat na het donker het lichter gaat worden. De kaarsen worden in de loop van de adventstijd ook lichter van kleur.

Van de donkere kaarsen wordt vandaag de 2e paarse kaars aangestoken.

Dat het pad naar het licht toe niet altijd gemakkelijk is zien we door de kronkeltak: een moeilijke weg, gekronkeld, gevaarlijk en ingewikkeld.

De rechte tak geeft de rechte, de minder gevaarlijke en de gemakkelijk begaanbare weg weer. Uiteindelijk zien we dat de gekronkelde tak over gaat in de rechte tak. Van donker (moeilijk begaanbaar en vol kronkels) naar licht (de rechte weg en makkelijk begaanbaar).
 
Wat donker lijkt gaat over in het grote licht, de geboorte van Jezus.

Door het licht worden mensen blij en gaan ze geluk voor zichzelf zoeken en dit met anderen delen. Zo wordt de wereld een stukje lichter.
 
Vandaag gaan er 2 kaarsen branden.

In het huis van God wordt het steeds lichter,

Het donker wordt verjaagd en de komst van het Grote Licht komt steeds dichterbij
 
Symbolische schikking 1e advent 2018 Symbolische schikking 1e advent 2018
Het thema van de adventscampagne voor dit jaar is “Geef Licht” en dat is een passend thema in de donkere dagen voor kerst. We kijken uit naar de geboorte van de zoon van God. Al zijn de tijden somber en donker, we mogen vertrouwen op het licht dat gaat komen.

Het uitgangspunt van de schikking is de kubus, vier zijden die voor de 4 windstreken staan. Ook kunnen we de 4 elementen: water, vuur, aarde en lucht er in zien.

Midden in de kubus staat de aarde. Ze zweeft en wordt omringd door de windstreken en elementen Immers, de aarde en dus wij kunnen niet zonder de 4 elementen. Vanuit het donker werken we naar het licht. Elke zondag wordt de basisschikking lichter.

Het komende licht wordt gesymboliseerd door de kaarsen. Van donker naar licht, van paars naar roze en wit. Bovenop de aarde liggen bollen die in de beginfase van de ontwikkeling en groei zijn,

De kleur paars wordt van oudsher gezien als de kleur van emotie en meditatie,  maar ook van rouw en bezinning. Paars kan gezien worden als zwart waarin al een beetje licht zichtbaar is.

De kubus is bekleed met vijgentakken, zij staan voor o.a. vertrouwen, liefde en vreugde, en materialen die aan het afsterven zijn. Bovenop de aarde liggen bollen die in de beginfase van het groeien zijn. Zo werken we van afsterven (donker) naar bloei/ groei (licht) toe.
 
Advent

De donkere tijd van het jaar,
veelal de tijd van overdenkingen
of althans het zoeken er naar.

met veel of weinig bedenkingen.
Iedere week het ontsteken 
van een nieuw licht.

Met alle bezinning en verlossing
op het Kerstfeest gericht.
 
Laatste zondag kerkelijk jaar 2018 Laatste zondag kerkelijk jaar 2018
Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar willen we door middel van symbolen en bloemen hen gedenken die ons het afgelopen jaar ontvallen zijn.

In de vierkante vorm zijn de 4 windstreken te herkennen.. Uit alle dorpen zijn er geliefden overleden, en ook uit alle windstreken zijn er mensen die de nabestaanden troosten en nabij zijn.
 
De 8 gekleurde linten staan voor de 8 overledenen die in onze dorpen zijn heengegaan. 8 kleuren, 8 verschillende mensen met een eigen inbreng  bij hen die zij achterlaten.

Er is een 9e lint en met dit lint gedenken we diegenen die geen naam binnen onze gemeente hebben, maar wel een naam hebben bij ieder van ons persoonlijk.

De gekleurde rozen symboliseren de mensen die om diegene staan en die verdriet hebben om het heengaan van hun dierbare.

De hedra is door de bloemen geslingerd omdat deze immer groen is en altijd naar het licht gericht is. Ze geeft trouw en hoop weer.

De laatste zondag van het kerkelijk jaar is de afsluiting van een periode en betekent het begin van een nieuwe periode. Herinneringen worden een kostbaar bezit.
 
Drijven is Blijven Drijven is Blijven
Mijn oudste zoon mag sinds kort zwemmen zonder zwemvest en zwembandjes. Dat is een hele stap. Ik aanschouwde vanaf de tribune hoe hij in het water sprong en als vanzelf weer boven kwam drijven. Wat voor een bijzonder gevoel gaf me dat! Op dat moment besefte ik dat deze jongen het wel zou redden in het leven. Ook al ging ie kopje onder, vroeg of laat zou hij wel weer boven komen drijven, zoals ik voor mijn ogen had zien gebeuren. Voor mij was dat een moment van loslaten.

Net zo moet God dat overkomen zijn toen Jezus werd gedoopt. Zodra hij ‘uit het water omhoog kwam’ (Matteus 3:16), opende de hemel zich voor hem en zag hij hoe de geest van God als een duif op hem neerdaalde. God had veel vertrouwen in hem, en wist dat deze jongen Zijn weg zou gaan. Hij durfde hem los te laten in de wereld vol Farizeeërs, Romeinen en andere wilde dieren.


 
Maar hoe Jezus dat zag… Anderen hebben mogelijk helemaal niets gezien, maar Jezus zag dat Gods geest op hem neerdaalde. Zo gaf ik mijn zoon ook een dikke duim vanaf de tribune. U moet weten, in het begin hebben we hem naar de les moeten praten, want veel zin had ie niet. En nu kon ie drijven. Maar die duim van mij die heeft waarschijnlijk niemand gezien, behalve hij. Net zo zag Jezus de geest op hem neerdalen. Hoe moeten anderen dat ook zien? Hoe zie je de geest? Het is geen duif, nee, hij daalt neer als een  duif. De geest, die zie je niet, die ben je gewaar.
 
Zelf ben ik deze winter ook weer begonnen met zwemmen. Eens in de week trek ik mijn baantjes in hetzelfde water als waarin mijn zoon les krijgt. Zwemmen is een heerlijk: je gebruikt je hele lijf en de kans op blessures is klein. Bovendien mag ook ik ervaren dat het water me draagt. Met een goede ligging duwt het water je eigenlijk omhoog. Ik weet me gedragen.
Nog bijzonderder wordt dat als ik besef dat water in de bijbel, en ook in ons leven vaak geassocieerd wordt met de dood. Hoe vaak verdrinken zowel groten als kleinen niet in het water. Dat wat dodelijk is, kan je ook dragen. Al zwemmende merk ik dat het water pas draagkracht heeft, als ik me ontspan en overgeef. Doe ik het omgekeerde, en ben ik heel erg mijn best aan het doen, dan trekt het water me naar beneden. Overgave is het sleutelwoord. Het begint ermee dat niet ik mezelf laat drijven, maar dat het water dat doet. En zo God.
 
Vreemd he, als ik het water vertrouw, dan draagt het me. En als ik het water zie als mijn dodelijke vijand, dan is de kans groot dat ik al spartelend de strijd verlies. Want, tjsonge wat was ik vroeger slecht in watertrappelen, en dat een minuut lang! Zwemmen is een kwestie van vertrouwen. Zo bekeken is zwemles eigenlijk vertrouwen kweken. Vertrouwen dat je zegt dat het dodelijke water eigenlijk een illusie is: pas als je eigen gang gaat, en niet gedragen wil worden, dan zink je. Weet je je echter gedragen, dan wordt alles in het leven je vriend. God zag het in Zijn Zoon en zei: dit is mijn geliefde zoon, in hem vind ik vreugde.
 
Wij lezen dat vaak als God blij wordt van Jezus, maar er staat: in hém, Jezus, vind ik vreugde. Ofwel, er is vreugde in hem! Die oervreugde die in Jezus is, maakt Jezus een kind van God.  En de geest daalt vervolgens als een duif op hem neer. Duiven landen als er vaste grond is om te wonen. Zoals de duif uit de boot van Noach uiteindelijk vaste grond vond om te wonen en daarmee de aarde begeisterde, zo landt de geest Gods ook op Jezus, om er te blijven. Want drijven is blijven.
 
René de Vries
 
Meditatie - In die dagen Meditatie - In die dagen

In die dagen…
 
In die dagen dat Poetin het bevel voerde over Rusland en Trump zojuist was verkozen in de Verenigde Staten van Amerika, gingen de mensen massaal op weg om Sinterklaas- en kerstinkopen te doen. In de winkels gaf men zijn adresgevevens af om korting te sparen, en degenen die slecht ter been waren of geen tijd hadden, mochten zich op internet bedragen laten afschrijven van hun rekening. Iedereen was druk bezig en continu onderweg, net als de pakjes en cadeaus.
 
En temidden van al dat verkeer is er eentje die er opeens zomaar ís. Niet aangekomen over de weg, en zelfs niet uit de lucht komen vallen. Ook doet het kerstkind niet mee aan de massale inschrijvingen: alsof het niet in een bevolkingsregister of klantenbestand past. Het kerstkind past eigenlijk nergens in, en dat is misschien wel zijn geheim.
 
Het kind is niet zo van de spullen, ook al krijgt het wel dure geschenken aangeboden. De afzender van het kind heeft hem bij de geboorte niets meegegeven om zich voor de eerste dagen op aarde te redden. Vanaf het eerste ogenblik is hij overgeleverd aan de mensen. God had wel lef om zijn zoon zonder overlevingspakket naar de aarde te sturen! Kwetsbaarder dan kwetsbaar is ie.En toch gedenken we dat kind, en niet de heersers van toen, keizer Augustus en koning Herodus. Poetin en Trump zullen waarschijnlijk hetzelfde lot ondergaan, de arme zielen. Blijkbaar is het tere kind niet zo zwak als het lijkt. De Tao zegt daarover:
 
Wie vervuld is van innerlijke kracht is als een pasgeboren kind.
Giftige insecten zullen je niet steken.
Krachtige dieren zullen je niet grijpen.
Roofvogels zullen niet toeslaan.
Ook al ben je teer en kwetsbaar, je greep is stevig.
Je hebt nog geen weet van de vereniging van man en vrouw.
Wel loop je over van levenskracht.
Dit betekent dat je volop straalt en geurt.
Je kunt de hele dag schreeuwen zonder schor te worden.
Je bent in een perfecte balans.
In balans zijn betekent in balans zijn met de eeuwigheid.
In balans zijn met de eeuwigheid betekent dat je verlicht bent.
Daarentegen: groei forceren, dat brengt ongeluk.
Als je geest onbeperkt gebruik maakt van je levenskracht,
dan forceer je de dingen.

 
Hierin ligt de subtiele wijsheid van het leven besloten: het zachte en het weke overwinnen het harde en het sterke. In een wereld die overvol is, dringt alleen het meest nietige nog door. Nog altijd is het kerstkind onze ware koning.
 
Fijne dagen!
 
René de Vries

 
Gewoon aanwezig zijn Gewoon aanwezig zijn
(bron:www.tijntouber.com/18-gewoon-aanwezig-zijn-ode-51/)
 
Een goede vriendin werd steeds bozer en steeds wanhopiger. Ze sprak niet meer, maar schreeuwde alleen nog. Door de telefoon. Midden in de nacht. Urenlang luisterde ik naar haar klaagzang; dat niemand haar begreep en dat iedereen haar in de steek had gelaten. Steeds weer herinnerde ik haar aan wat ze al wist: dat klagen haar alleen maar zwakker maakte en dat haar woorden – als ze niet oppaste – een self fulfilling prophecy zouden worden. En steeds opnieuw eindigde ons gesprek met meer boosheid, meer wanhoop. Niemand luisterde naar haar, niemand begreep haar. Hoe hard ze ook schreeuwde, ze voelde zich niet gehoord.
 
In de jaren tachtig voerde een groep Canadese huisartsen onder leiding van dokter Martin Bass een fascinerend onderzoek uit. Zij wilden weten welke factoren bepalen, of een patiënt een maand na het eerste onderzoek zegt dat het hem – of haar – beter gaat. Tot hun ontzetting zagen zij, dat geen enkele medische handeling bepalend was; geen röntgenfoto’s, geen uitgebreide laboratoriumonderzoeken, geen bloedproeven, geen poeders of pillen. In feite maakte niets wat zij tijdens hun opleiding hadden geleerd verschil voor het welbevinden van de patiënt. Bass en zijn collega’s vonden echter wel een andere bepalende factor: of de patiënt het gevoel had, dat de arts tijdens het eerste bezoek met aandacht naar de beschrijving van zijn conditie had geluisterd. Zorgvuldig luisteren bleek een groot deel van de oplossing te zijn.
 
Terug naar de wanhopige vriendin: ik had wel geluisterd, maar ik had haar niet gehoord. Ik had haar woorden wel verstaan, maar ik had haar pijn en haar wanhoop niet gehonoreerd. En dus bleef ze net zo lang schreeuwen tot ik dat op een dag wél deed. Toen pas was ze klaar om een eventuele oplossing te accepteren. Ik heb een mannentherapeut ooit eens horen zeggen: ‘Het moeilijkste voor een man is om gewoon aanwezig te zijn. Punt.’ Geen oplossingen bedenken, geen slimme analyses. Gewoon aanwezig zijn.
 
Vrijwel alle priesters, imams en ook dominees zijn mannen. En wat is het moeilijkste voor de man? Aanwezig zijn, luisteren. Is dat waar al die godsdienstoorlogen vandaan komen? Van al die religieuze mannen die niet (meer) naar God luisteren? Want hoe kun je nou zeggen dat je naar God luistert en vervolgens een oorlog in gang zetten? Als naar God luisteren te hoog is gegrepen, treed dan in Godsnaam af of neem een sabbatical.

 
Dit advies hebben we ons in De Slachsang ter harte genomen. We nemen een sabatical.
Dus dit jaar geen interessant programma, maar doen we het rustig aan.
Om te zien wat werkelijk is.  En daaraan te gehoorzamen.
 
Meditatie - Leve de Bieb Meditatie - Leve de Bieb

leve de bieb!
 
Ik kom graag in de openbare bibliotheek: ik leen dat wat ik lezen wil, en eenmaal uitgelezen breng ik ze weer terug. Zo hoef ik niets te kopen en raakt mijn huis niet verstopt door die dikke pillen op de plank. Waar gekochte boeken of dvd’s bij mij thuis niet vaker dan één of twee keer worden gelezen of gezien, gaan ze in de bieb van hand tot hand. De bomen halen opgelucht adem!
 
Omdat je geen boek mag houden schep je telkens ruimte. Ruimte voor nieuwe inzichten. In de bibliotheek leer je op deze wijze dat niet alleen materieel maar ook geestelijk bezit een last kan zijn: door star vast te houden aan je overtuigingen kom je niet verder. Inleveren is in die zin een geestelijke oefening, die leidt tot vrijheid. Je ontvangt en je laat weer los. Zo mag je rijpen door nieuwe inzichten, maar zeker ook door de leegte tussen twee boeken in.

       

Daarnaast zijn ze in de bieb heel behulpzaam. Ze zoeken van harte met je mee voor een boekenkast of achter de zoekmachine. En thuis via internet kun je van alles reserveren: eenmaal gevonden krijg je bericht dat ze voor je klaar staan.
Veel medewerkers in de bibliotheek zijn vrijwilliger. Dus uit zichzelf zijn ze zo meewerkend. Blijkbaar geloven ze in hun goede zaak, namelijk, een aandeel in de ontwikkeling van een heel volk. Heel fijn vind ik ook dat ze geen mening hebben over wat je leent: van de Bijbel tot Mein Kampf, van een keukenmeidenroman tot Goethe, van Donald Duck tot een cursus electronica voor dummies.
 
Eigenlijk is de openbare bibliotheek een soort inloophuis voor iedereen. De deur naar kennis en verstilde concentratie staat altijd open. Er is koffie, het is er warm en bovenal rustig. Je kunt van gedachten wisselen met artikelen en ideeën in de krant, de vele bladen, boeken en multimedia. Of met een spreker als Wim Anker in juni van dit jaar.
 
Onlangs hoorde ik dat de interesse voor de openbare bibliotheek afneemt. Het zal weer eens niet: vind ik iets aantrekkelijk en goed, dan is de kans groot dat het een noodlijdend bestaan tegemoet gaat. Zo houd ik ook van openluchtzwembaden, Duitse sandalen, muziek van Phil Collins, stalen wielrenfietsen, en de kerk. Ook ik zal moeten inleveren…
 
Fijne zomer!
 
René de Vries

 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.