PKN
Protestantse streekgemeente De Slachsang
 
Welkom! Welkom!

Van harte welkom op de website van de protestantse streekgemeente De Slachsang.

Kerkdiensten vanaf zondag 7 juni

Op 13 maart kondigde de overheid maatregelen aan ter bestrijding van het coronavirus en aanvullend kregen wij het advies van de classis Friesland om met ingang van zondag 15 maart geen diensten meer te houden. Dat advies hebben wij direct overgenomen.

Met ingang van 1 juni is het weer toegestaan om kerkdiensten te houden met maximaal 30 mensen.

Als kerkenraad hebben wij hier uitgebreid over gesproken en we hebben besloten om met ingang van zondag 7 juni weer kerkdiensten te gaan houden. Daarbij houden we ons natuurlijk aan de richtlijnen van de overheid en het advies van de classis Friesland. We hebben als kerkenraad ook overlegd met betrokkenen en besloten om de diensten in de komende drie maanden alleen te houden in de kerkgebouwen in Boazum en Wiuwert. Wij en u krijgen hierbij te maken met de volgende regels:

 • U moet zich  vooraf  aanmelden bij de scriba, dit kan per e-mail via scriba@deslachsang.nl of per telefoon (0515 756 090). Per telefoon op maandag t/m vrijdag tussen 19:00 en 20:00 uur.
 • U mag alleen naar de kerkdienst komen als u en uw eventuele huisgenoten geen corona gerelateerde klachten hebben. De scriba zal u hiernaar vragen.
 • De scriba kan u ook vragen naar contactgegevens zodat wij u kunnen bereiken als dat nodig is.
 • Op zondag wordt u buiten de kerk welkom geheten en opnieuw gevraagd naar uw gezondheid
 • Bij binnenkomst reinigt u de handen met de desinfectiegel welke klaar staat
 • U volgt de aangegeven looproutes
 • U neemt uw jas mee in de kerk, de garderobe kan niet gebruikt worden
 • In de kerk wordt u een plaats gewezen zodat iedereen de vereiste 1,5 meter afstand kan houden.
 • De liturgie van de dienst ligt klaar op uw plaats, na de dienst neemt u die mee naar huis
 • Gemeentezang is niet toegestaan! Heel spijtig maar het is noodzakelijk voor ieders gezondheid!
 • Na de dienst blijft u op uw plaats totdat u een teken krijgt dat u de kerk kunt verlaten

Op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat er voor iedereen in de dienst een veilige zitplaats is met de minimale 1,5 meter afstand naar andere gemeenteleden.

 
Stille Week 2020 Stille Week 2020

In de Stille Week kunt u online kijken naar een overdenking.

Witte Donderdag    :  Beker en Brood
Goede Vrijdag        :  In Scherven
Stille Zaterdag       :  Erbij blijven
Paasmorgen           :  In de tuin

U vindt deze onder : Nieuws / Stille Week 2020

 
Symbolische schikking Pasen 2020 Symbolische schikking Pasen 2020

Symbolisch bloemschikken rond de veertigdagentijd en Pasen
 
In de veertigdagentijd staan we stil bij het leven van Jezus en we leven toe naar het Pasen. Jezus riep: “Sta op! “.
 
De tekst is uit Johannes 20:1-18

De  opstanding van Jezus

Het graf is leeg. Jezus is opgestaan en de dood heeft verloren. De leerlingen staan rond het graf. Twaalf in getal en uitgebeeld door 12 witte bloemen. Wit als nieuw begin en nieuw leven.

De bloesemtakken drukken dit nieuwe begin uit. Na de droefheid en het treuren om de dood van Jezus is er nu blijdschap en een kans voor nieuw leven.
 
Symbolische schikking Goede Vrijdag 2020 Symbolische schikking Goede Vrijdag 2020

Symbolisch bloemschikken rond de veertigdagentijd en Pasen
 
In de veertigdagentijd staan we stil bij het leven van Jezus en we leven toe naar het Pasen. Jezus riep: “Sta op! “.
 
De tekst is van Johannes 18: 1-19:42

Nadat Jezus ervan gedronken had zei hij: “Het is volbracht”. Hij boog het hoofd en gaf de geest

Jezus is naar Golgotha gebracht om gekruisigd te worden, een zware en mensonterende straf, die alleen aan zware misdadigers werd gegeven.

Er wordt door de evangelisten weinig verteld over de kruisiging. De vredevorst wordt ter dood veroordeeld en de diepe droefenis wordt uitgebeeld in een eenvoudig beeld. Drie kruisen voor drie misdadigers.
 
Symbolische schikking Witte Donderdag 2020 Symbolische schikking Witte Donderdag 2020

Symbolisch bloemschikken rond de veertigdagentijd en Pasen
 
In de veertigdagentijd staan we stil bij het leven van Jezus en we leven toe naar het Pasen. Jezus riep: “Sta op! “.
 
De tekst voor deze Witte Donderdag komt uit Johannes 13: 1-30

Ik heb een voorbeeld gegeven; wat ik voor jullie gedaan heb, moeten jullie ook doen.

Jezus wast de voeten van zijn discipelen, normaal was het de taak van de slaaf om dit te doen. Jezus wil de minste zijn en hij wil dat zijn leerlingen hem hierin volgen.

Wit staat voor licht, reinheid en onschuld. Wit is ook de kleur die verwijst naar de dood. Op Witte Donderdag werden vroeger in de oude kerk over de versieringen witte doeken gehangen, als teken van rouw.

De viooltjes zijn een teken van nederigheid en trouw. Door de kleur wit geeft het ons ook weer licht. Het licht dat ons omgeeft om te leven. Witte viooltjes worden ook wel gezien als symbool voor de moeder van Jezus, Maria. De opgerolde doek is een verwijzing naar de doek die Jezus gebruikte om de voeten van zijn leerlingen af te drogen.
 
Symbolische schikking 6e zondag 40-dagen tijd 2020, Palmpasen Symbolische schikking 6e zondag 40-dagen tijd 2020, Palmpasen

Symbolisch bloemschikken rond de veertigdagentijd en Pasen
 
In de veertigdagentijd staan we stil bij het leven van Jezus en we leven toe naar het Pasen. Jezus riep: “Sta op! “.
 
De tekst voor Palmpasen komt uit het evangelie van Mattheüs 26: 1-27, 66

Jezus met kostbare olie gezalfd.

Jezus wordt met kostbare olie gezalfd, temidden van het beraad in het paleis van Kajafas en het verraad van Judas.

Zalving is een gebruik dat wij in onze protestantse traditie niet kennen. Maar toch is het heel bijbels. Koningen en profeten worden gezalfd, wanneer zij aan hun taak beginnen. Wie gestorven is wordt ook gezalfd. Zo is de zalving een teken van het begin en het einde.

Op Palmpasen is Jezus nog niet gestorven, maar de zalving van de vrouw verwijst al naar zijn dood.
 
Symbolische schikking 5e zondag 40-dagen tijd 2020 Symbolische schikking 5e zondag 40-dagen tijd 2020

Symbolisch bloemschikken rond de veertigdagentijd en Pasen
 
In de veertigdagentijd staan we stil bij het leven van Jezus en we leven toe naar het Pasen. Jezus riep: “Sta op! “.
 
In deze 5e schikking staan de teksten van Johannes 11:1-4 en Johannes 11:17-44 centraal.

Lazerus staat op uit de dood

“Sta op”, het thema van Kerk in actie, is hier wel heel duidelijk te zien.

Opstaan om opnieuw te leven, om opnieuw te beginnen. Omringd door de liefde van anderen, in dit geval zijn zusters, krijgt Lazerus deze kans.

In de stip zien we de rode roos, symbool van de liefde en betrokkenheid, door de klimop, symbool van de hoop, gesteund. De graszaden zijn symbool voor nieuw leven. Uit de zaden komen nieuwe grassen.
 
Symbolische schikking 4e zondag 40-dagen tijd 2020 Symbolische schikking 4e zondag 40-dagen tijd 2020

Symbolisch bloemschikken rond de veertigdagentijd en Pasen
 
In de veertigdagentijd staan we stil bij het leven van Jezus en we leven toe naar het Pasen. Jezus riep: “Sta op! “, het thema van Kerk in actie.
 
In deze 4e schikking staan de teksten Johannes 9:1-13 en Johannes 9:26-39

Oog voor mensen om je heen.

Jezus geeft door genezing een blinde het licht weer. Ziekte en handicaps beperken de mensen om te leven en te doen wat ze willen. Een blinde ziet niet en een ziende kan zich niet voorstellen hoe het leven door deze handicap bepaald wordt. Ziende kun je ook blind zijn, blind voor de nood van een ander.

De blinde man kan, dankzij de genezing van Jezus, leven zonder beperkingen. Hij kan zien. De prachtige bloesem die ontspruit en een tere gele kleur ziet hij.

De kleur van de bloesem geeft de kleur aan zijn leven terug en de leegte in het midden kan hij nu zelf invullen; welk doel stel ik nu aan het leven en wat wil ik voor de naaste doen.
 
Symbolische schikking 3e zondag 40-dagen tijd 2020 Symbolische schikking 3e zondag 40-dagen tijd 2020

Symbolisch bloemschikken rond de veertigdagentijd en Pasen
 
In de veertigdagentijd staan we stil bij het leven van Jezus en we leven toe naar het Pasen. Jezus riep: “Sta op! “, het thema van Kerk in actie.
 
In deze 3e schikking staat de tekst van Johannes 4: 5-26

Jezus ontmoet de Samaritaanse vrouw bij de waterbron. Zij gaat hier op het heetst van de dag naartoe, in de hoop niemand te treffen. Zij wil met Jezus niet over haar verleden praten maar liever praat ze over tradities en theologie. Ze heeft veel te verbergen, maar snakt naar  levende water. Water heb je immers nodig om te leven. Jezus zegt tegen haar:”Het water waar je naar op zoek bent heb je gevonden. Dat ben ik.

Jezus vraagt haar om water te putten, maar ze ziet allerlei problemen, toch gelooft ze wat Jezus zegt. Een Jood die haar, een uitgestotene, vraagt om water.... Maar zij staat op en komt in actie voor de medemens.

In de schikking zien we een ronde bol met water. De ronde vorm is de wereld en het water is het vocht om mens en dier in leven te houden en om zo de wereld te behouden. Door het glas zien we de noodzakelijke levensbehoefte, zonder water immers geen leven. De heerlijke geur van de jasmijn geeft energie om in actie te komen en om op te staan tegen onrecht en misstanden op deze aarde

Jezus gaat met een aantal discipelen de berg op en daar ervaren ze iets wat ze vast willen houden. Vooral Petrus wil er een tent opzetten om dat stralende licht vast te houden. Maar God wil dat het licht bij de mensen komt, dat het in donkere dagen Gods liefde laat voelen.

Jezus zegt tegen zijn discipel: ”Sta op” om te werken aan de opdracht om het licht en de liefde van God bij de wereld te brengen.

Ook wij moeten opstaan om aan onze opdracht te kunnen beginnen. Met het stralende licht krijgen we inspiratie en bemoediging om aan de taak te beginnen. De donkerte uit de bol wordt licht en geurig.
 
Symbolische schikking 2e zondag 40-dagen tijd 2020 Symbolische schikking 2e zondag 40-dagen tijd 2020

Symbolisch bloemschikken rond de veertigdagentijd en Pasen
 
In de veertigdagentijd staan we stil bij het leven van Jezus en we leven toe naar het Pasen. Jezus riep: “Sta op! “
 
Wij mogen (moeten) elke dag weer opnieuw tegen onrecht en ziekte opstaan. Als kerk zijn we een gemeenschap die de hele wereld bestrijkt. Op verschillende manieren wordt het geloof uitgedragen. Maar allemaal hebben we de taak om ons niet neer te leggen bij alle ellende in de wereld. Dat is de gemakkelijkste weg, maar Jezus zegt;” Samen moeten we in actie komen, samen staan we sterk”
 
 
Om in beweging te komen hebben we een doel nodig. Het uitgangspunt van de symbolische schikking is een punt (stip). Die punt herinnert ons er aan dat we aan het werk moeten.
 
In deze schikking zien we rond het doel (de stip) grassen in de vorm van een stralenkrans. Het licht is er al maar we zien het nog niet. Van de bol die in de stip hangt weten we dat hij op een gegeven moment zal stralen. Vol spanning wachten we op de bloei. Het doel is dat de hyacint zal bloeien en een heerlijke geur zal verspreiden. Het donkerte uit de bol wordt nu aan ons geopenbaard.

In deze 2e schikking staat de tekst van Mattheus 17: 1-9 centraal.

Jezus gaat met een aantal discipen de berg op en daar ervaren ze iets wat ze vast willen houden. Vooral Petrus wil er een tent opzetten om dat stralende licht vast te houden. Maar God wil dat het licht bij de mensen komt, dat het in donkere dagen Gods liefde laat voelen. Jezus zegt tegen zijn discipel;”Sta op”om te werken aan de opdracht om het licht en de liefde van God bij de wereld te brengen.

Ook wij moeten opstaan om aan onze opdracht te kunnen beginnen. Met het stralende licht krijgen we inspiratie en bemoediging om aan de taak te beginnen. De donkerte uit de bol wordt licht en geurig.
 
Symbolische schikking 1e zondag 40-dagen tijd 2020 Symbolische schikking 1e zondag 40-dagen tijd 2020

Symbolisch bloemschikken rond de veertigdagentijd en Pasen
 
In de veertigdagentijd staan we stil bij het leven van Jezus en we leven toe naar het Pasen. Jezus riep: “Sta op! “ tegen zieken en mensen die lijden onder onrecht. Jezus gaf zijn leven voor ons als een daad van liefde. Niet het duister, maar de liefde overwon. Hij gaf ons nieuwe hoop.

Wij mogen (moeten) elke dag weer opnieuw tegen onrecht en ziekte opstaan. Niet de gemakkelijke en rechte weg begaan,- niets doen-, maar in actie komen en opkomen voor de zwakkeren onder ons.

We geloven in delen, kom in beweging en deel mee. Om in beweging te komen hebben we meestal een doel nodig. Een punt waar we naar toe kunnen werken.

Het uitgangspunt van de symbolische schikking is een punt (stip). Die punt herinnert ons er aan dat we in beweging moeten komen, anders komen we niet bij het gewenste doel. Dat punt kan voor ieder iets anders betekenen, immers iedereen heeft een ander doel waar hij voor op wil staan. De ruimte rond de stip symboliseert de verschillende mogelijkheden die er zijn om in beweging te komen. Ieder kan op zijn eigen manier de ruimte invullen.

In deze 1e schikking staat de tekst van Mattheus 4:1-5 centraal.

Jezus heeft net de Heilige geest ontvangen en deze stuurt hem meteen naar de woestijn: naar de duivel. De duivel probeert hem tot 3 keer toe te verleiden, maar Jezus staat op tegen deze verleidingen en gesterkt door de woorden van God weerstaat hij ze.

De tulp in de stip vormt de biddende handen van Jezus en de bladeren waarop de tulp rust zijn de vleugels die de biddende handen dragen. Het vierkant kunnen we zien als de de wereld om ons heen. De 4 windsteken omvatten de hele aarde.

Jezus staat op, gedragen door de vleugels van God
 
Symbolische schikking kerst 2019 Symbolische schikking kerst 2019

Symbolisch bloemschikken rond de adventstijd

Symbolische schikking Kerst

Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het licht niet in haar macht gekregen.

De  driehoek, staat symbool voor Woord, licht en leven, en is omgeven met kransen.

Kerst zegt dat  het woord levend wordt.

De kransen zijn het symbool  voor de aarde waarop wij leven en steeds lichter worden.

De tijd van wachten is voorbij en het licht schijnt in de top. De bol symboliseert de hemel en de lichtjes zijn de sterren.
 
Symbolische schikking 4e advent 2019 Symbolische schikking 4e advent 2019

Symbolisch bloemschikken rond de adventstijd

Op deze vierde advent wordt de 4e krans toegevoegd. We komen steeds dichter bij de top. De driehoek zien we vandaag als symbool voor geloof, hoop en liefde.

De tekst voor deze 4e advent is Micha 7:18, U blijft niet woedend op wie er van uw volk nog over zijn; liever toont u hun trouw.

De schikking staat in het teken van trouw. De 4e krans is groen. Groen is de kleur  van hoop. De klimop is een plant die eigenlijk overal kan groeien, het is een taaie, sterke plant die overal zijn weg zoekt om maar te kunnen groeien. We kunnen dit zien als trouw aan diegene die hem geplant heeft. Het is een laatbloeier die nog voedsel geeft voor bijen en hommels en vogels. De bessen zijn niet zo in trek bij de vogels, maar als er niets anders is worden ze noodgedwongen toch  als voeding beschouwd.

God blijft niet woedend op de mens maar blijft liever trouw aan hen die op de levensweg wil gaan. Een weg die niet altijd recht is. Een weg die kronkelig kan zijn, zoals de klimop. De klimop richt zich altijd omhoog naar het licht. Het blijft het licht zoeken en blijft hoop houden.
 
Symbolische schikking 3e advent 2019 Symbolische schikking 3e advent 2019

Symbolisch bloemschikken rond de adventstijd

In de vorige schikkingen komt de soberheid en eenvoud van Micha duidelijk naar voren. Als criticus bleef hij positief over de toekomst.

In de schikking zien we een driehoek, er zijn verschillende betekenissen aan het getal 3 te geven. Deze keer kiezen we voor: Geloof, Hoop en Liefde

De kransen verwijzen naar de oneindigheid, geen begin en geen einde. Met deze 3e krans komen we steeds hoger en dichter bij de hemel.

De kransen liggen horizontaal om de driehoek en vormen het symbool voor het leven op aarde.

De tekst waar de schikking op gebasseerd is, is voor deze 3e advent: Micha 6:8; Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God.

De 3e  krans is gemaakt van takken van de levensboom, de thuja. Deze boom is bij ons beter bekend als de conifeer. Deze boom is in vele tuinen te zien. De boom is het hele jaar groen, een teken van leven, de hars uit de boom heeft een sterke aangename geur. Naast deze eigenschappen heeft de boom ook een negatieve eigenschap: de olie van de boom is giftig.

Een een “echte” levensboom, groen als teken van leven en giftige olie als teken van de dood.

De pinda’s op de krans symbolisere onze levensopdracht om goed te doen voor mens en dier. Vogels leven van wat ze vinden, het is genadebrood. Het is aan ons om te delen wat we ontvangen.
 
Symbolische schikking 2e advent 2019 Symbolische schikking 2e advent 2019

Symbolisch bloemschikken rond de adventstijd

Vorige week hebben we het al over Micha gehad; hij hield van eenvoud en soberheid, maar hij blijft hoopvol voor de toekomst.

In de schikking zien we een driehoek, ik, jij en God.

De kransen verwijzen naar de oneindigheid, geen begin en geen einde. Elk jaar gedenken we weer de geboorte van Jezus en elk jaar is er weer hoop op een toekomst. De kransen liggen horizontaal om de driehoek en vormen het symbool voor het leven op aarde.

De tekst bij de schikking voor deze 2e advent is Micha 4:3; Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk en geen mens zal meer weten wat oorlog is..........

Oorlogen verleden tijd????????

De puntige blaadjes symboliseren oorlogstuig, scherp, maar opgerold lijken zijn ze onklaar gemaakt. Oorlogstuig omgebouwd naar iets nuttigs. De mens heeft het kwade oorlogstuig omgebouwd naar het nuttige werktuig.

Er is hop verwerkt in de kransen. In de oudheid werd hop gebruikt als kalmerend middel. Wij zien het als symbool om de  mensen rustig na te laten denken voordat ze ertoe overgaan om het oorlogstuig te gaan gebruiken. Dat gold niet alleen voor vroegenr maar ook voor nu.

De eucalyptus is het symbool voor het zelfreinigend vermogen om kwaad tot iets goed om te bouwen. De olie uit het eucalyptusblad heeft een reinigende werking. Zo bereiden we ons voor op de komst van de Vredevorst.
 
Symbolische schikking 1e advent 2019 Symbolische schikking 1e advent 2019

Symbolisch bloemschikken rond de adventstijd

Net als voorgaande jaren houden Hilda Visser en ik ons weer bezig met de symbolische schikkingen rond advent en kerst. In de diensten zullen we een uitleg geven over de schikking. Wat kunnen bloemen, vormen en kleuren betekenen. Voor iedere bloem, vorm en kleur zijn meerdere betekenissen.

De PKN heeft voor de adventstijd van dit jaar gekozen voor lezingen uit het boek Micha. Micha was een criticus van het systeem en gaf commentaar op de sociale en religieuze thema’s van de maatschappij, maar hij wees wel naar een hoopvolle toekomst. Hij was niet bang om aan te geven hoe het zou kunnen of moeten zijn.

Toen was dit actueel en nu nog steeds. Micha is een man van eenvoud en soberheid. Dit komt de komende zondagen tot uiting in het bloemstuk. Omdat wij deze periode niet werken met een eigen predikant kan de schikking soms verschillen met de lezing van onze gastpredikanten.

De tekst voor de schikking van 1e advent is: Micha 2:12; Ik zal ze samenbrengen als schapen en geiten binnen de omheining, als een kudde in de wei; het zal daar gonzen van de mensen.

Herders verzamelen ’s nachts van oudsher ( en nu nog) hun kudde binnen een omheining. De omheining kan bestaan uit prikkeldraad.

In de symbolische schikking is de krans horizontaal geplaatst, symbool voor het aardse leven.

De krans als omheining; er is moeilijk een opening om binnen te komen te vinden. Het beschermt zo de schapen. De grove den is stekelig en symboliseert het prikkeldraad.

De bolletjes wol zijn de mensen die zich veilig binnen de omheining wanen.
Er zijn verschillende kleuren wol, van licht naar donker. Van verschillende schapenrassen.
Zo symboliseren de bolletjes wol dat er ook verschillende mensenrassen zijn, naast blanke mensen ook mensen met een kleurtje, en allemaal worden ze binnen de omheining gebracht.
 
Symbolische schikking Laatste Zondag 2019 Symbolische schikking Laatste Zondag 2019
Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar gedenken we hen die het afgelopen jaar ons zijn ontvallen. Zij die binnen onze gemeente ons zijn ontvallen zullen met name genoemd worden. Ook zullen we hen gedenken die we niet bij name zullen noemen, maar wiens naam in onze harten is.

Als we op aarde komen is er een ding zeker, eens zullen we deze aarde weer moeten verlaten. Wanneer weten we niet. Hoe we de aarde gaan verlaten weten we niet, het leven kan al na een kort verblijf op deze aarde plotseling worden afgebroken. Soms komt het onverwachts en soms zien we het aankomen. Wat blijft is het grote verdriet en gemis. Door middel van een symbolisch bloemstuk willen we hen gedenken die van ons heen zijn gegaan.

Het bloemstuk is in een ronde vorm geschikt. De takken die de cirkel vormen zijn dor en dood, maar de boom leeft door. Deze ronde vorm verwijst naar de voortdurende cyclus van beginnen en eindigen, er is geen begin en geen einde te vinden. Het symboliseert volmaaktheid en eeuwigheid.

De schikking staat op een grijs kleed, soberheid, vergankelijkheid en rouw. Het is ook de kleur tussen zwart en wit. De kleuren van de schikking gaan van donker naar licht: paars, de kleur van bezinning en ingetogenheid, na het donkere paars komt de roze kleur: het wordt een beetje lichter.

De kleur wit is de kleur van sneeuw, van ongereptheid zuiverheid en reinheid.

De klimop is een teken van trouw, onze gedachten zullen altijd zijn bij degene die ons ontvallen is. We blijven de herinneringen trouw.

De lelie is een prachtige statige bloem.
De lelie staat voor vergankelijkheid  maar ook voor liefde en zuiverheid.
 
Als je van iemand houdt en hij of zij ontvalt je
Dan kan niets de leegte van de afwezigheid vullen
Loslaten van een geliefde is één van de moeilijkste dingen in het
leven, maar de liefde en de herinneringen zijn diep in ons hart
opgeborgen zodat we ze niet kunnen verliezen.

 
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.