PKN
Protestantse gemeente De Slachsang
 
Welkom! Welkom!

Van harte welkom op de website van de protestantse gemeente De Slachsang.

 
Symbolische schikking 40-dagen tijd 2024 Symbolische schikking 40-dagen tijd 2024
 
          2e     3e     4e     5e          
                               
  1e                     Palm  
  4 0 - d a g e n   t ij d   2 0 2 4  
   
                               
                               
          Witte     Goede     Stille     Pasen          
                                               
Het thema van de 40-dagentijd is: GA MEE, samen getuigen van geloof, hoop en liefde!

Bij iedere zondag in de 40-dagen tijd is er een liturgisch bloemstuk gemaakt.
Klikken op de afbeelding brengt het bloemstuk en de toelichting in beeld.

De bovenste rij begint op 18 februari, de 1e zondag en eindigt op 24 maart, Palmpasen.

In de onderste rij staan Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Pasen.
                                               
 
Een open weg Een open weg

 

Op zaterdag 20 november 2021 werd het eerste boek van onze predikant Reinier Nummerdor gepresenteerd : Een Open Weg. In de Leeuwarder Courant van die dag stond een uitgebreid artikel.

U kunt het boek nog bestellen, per e-mail aan Trees van der wal
U kunt ook bellen naar 06 3014 2483

Als u hiernaast op de afbeelding van het boek klikt dan kunt u het LC artikel lezen.

 
 
 
Symbolische schikking Kerst 2023 Symbolische schikking Kerst 2023

De ster wijst de weg naar het Kind.

Een hoopgevende toekomst

 
Symbolische schikking 4e advent 2023 Symbolische schikking 4e advent 2023

Thema: De bruidegom komt
 
Als pelgrims zijn we samen op weg.

Dankzij de wegwijzers komen we steeds dichter bij het doel. We vertrouwen er op dat de wegwijzers ons de goede weg wijzen.

Ook Maria vertrouwde op de onzichtbare wegwijzer. Nadat de engel haar verteld heeft dat zij Gods zoon ter wereld zal brengen gelooft Maria deze woorden. Ze wil de Heer dienen en heeft vertrouwen in de woorden van de Heer. Woorden die de Heer haar door middel van de engel heeft laten weten.

De richtingwijzer wijst nu omhoog. Maria gelooft de woorden van de boodschap die de engel haar heeft gebracht.

In de slinger zien we de kleuren wit, groen en blauw: wit als symbool voor de reinheid en blauw als kleur van het hemelse.

De groene kleur is de kleur van de toekomst

Als Mariabloem is de cyclaam gebruikt, de bloem van de cyclaam groeit naar beneden en deze bloem symboliseert de dienstmaagd Maria.

De groene klimop geeft hoop, het is een taaie plant en heeft het hoofd altijd omhoog gericht.

De bessen zijn een teken van vruchtbaarheid en hoop

De wegwijzers hebben nu alle richtingen aangewezen en dat betekent dat we het doel bijna bereikt hebben.

We zijn bijna “te plak”.
 
Symbolische schikking 3e advent 2023 Symbolische schikking 3e advent 2023

Thema: De bruidegom komt
 
Ga je mee op reis, als pelgrim?

Vorige week hebben we als pelgrims geprobeerd om het levenspad recht te maken en waarom?

Johannes weet wie de bruidegom en bruid zijn. Wie is de bruid, dat zijn al diegenen die meegaan op de pelgrimstocht en de weg van de Heer rechtmaken. Allen die zich laten dopen, kuilen dichtmaken en zich inzetten voor recht van God. De bruidegom komt hen tegemoet.

De slinger, die de weg voorstelt, wijst nu naar rechts. Na vorige week links te zijn gegaan gaan we nu rechts. Het pad is niet alleen maar rechtdoor, vandaar dat we de richtingaanwijzer nodig hebben.

De kleur van de slinger is nu lichter geworden. De hoop wordt gesymboliseerd door de groene kleur van het mos en de takken, de lichte kleuren, wit en grijs, zijn de kleuren van de van het licht.

De wegwijzer wijst ons naar het licht. We komen er steeds dichter bij en het pad word steeds lichter.

Samen zijn we op pad naar het licht
Als we de richting van de wegwijzer volgen
worden de kuilen gedicht en de paden effen
en komen we bij het Licht
 
Symbolische schikking 2e advent 2023 Symbolische schikking 2e advent 2023

Thema voor deze adventszondag is; Op de weg van recht en vrede. “Ga je mee”? Niet als zwerver of als nomade, want zij hebben geen vast doel om naar toe te gaan. Wij gaan op pelgrimstocht met een vast doel.

Een pelgrimstocht gaat nooit over alleen maar geplaveide wegen, hobbels en kuilen vinden we op onze weg. Het is aan de pelgrims om deze weg begaanbaar te maken. Kuilen dichten en hobbels glad maken. Via deze weg zal het doel van de tocht bereikt worden. Onze levensweg is ook niet altijd recht en effen en ook deze moeten we proberen glad te maken. We moeten het goede zoeken en opkomen voor recht en gerechtigheid.

In de schikking zien we de slinger bekleed met groenblijvende geurige takken. Groen is de kleur van onsterfelijkheid, de weg is groen wat betekent dat er hoop voor de toekomst is. De geur van de takken geeft rust en is een levenselixer voor de mens en geeft de mens hoop en kracht op de goede afloop van de pelgrimstocht.

De slinger gaat over de wegwijzer die naar links staat, de takken wijzen naar de paaskaars.
Ze wijzen naar het licht waar deze pelgrimstocht naar op zoek is.
 
We zijn op pad, langs wegen die niet recht en effen zijn

Net zoals op ons levenspad moeten we kuilen dichten en proberen de weg begaanbaar te maken

We zoeken recht en gerechtigheid
 
Symbolische schikking 1e advent 2023 Symbolische schikking 1e advent 2023

Het thema van dit jaar is: Ga mee, samen op pad niet als zwerver en dakloze maar als pelgrims.

Als je met zijn allen op pad gaat heb je een wegwijzer nodig want anders weet je niet waar je naar toe moet gaan. Ieder heeft een eigen idee waar de weg langs zou moeten gaan. Een wegwijzer zorgt er voor dat de neuzen de zelfde kant op staan.

Het touw in de schikking is de leidraad naar het licht, de wegwijzer is nu naar beneden gericht: vanuit het donker zullen we de weg naar het licht moeten vinden.

De bladeren in de slinger zijn droog, dor en donker en herinneren ons aan de tijd dat het licht was, herinneren ons aan de voorbije zomer.

Als je onder een grote boom doorloopt voel je je klein en nietig. De boom verbindt de aarde met de hemel. De groene bladeren zijn donker en dor geworden. De weg is donker, de zon is verduisterd.
 
We gaan op weg in het duister

Zoekend naar het  licht

Met hulp van de wegwijzer
 
Laatste zondag kerkelijk jaar 2023 Laatste zondag kerkelijk jaar 2023

Schikking bij de laatste zondag van het kerkelijk jaar 2023

De schikking is in de vorm van een boot gemaakt. Het schip vaart maar belooft ons geen gemakkelijke vaart.

Het verdriet van het gemis drukt zwaar op hen die de overledenen liefhadden.

De schikking staat op een spiegel waar parels op liggen, parels in de vorm van de tranen van verdriet om het gemis. In de spiegel zien we licht dat niet gedoofd is .

Onder de schikking ligt een paars kleed en in de schikking zien we paarse en witte bloemen. De paarse kleur is de kleur van het verdriet en de rouw. Verdriet en rouw om degenen die ons ontvallen zijn. De kleur wit is de kleur van het licht en de kleur van geborgenheid.

Het aantal rozen in de schikking staat voor hen die gestorven zijn binnen onze gemeente plus een extra roos voor allen die in onze familie of vriendenkring zijn overleden.

De Hedra in de schikking staat voor het eeuwige leven en de boomschors is een verwijzing naar de dood. De dorre bladeren verwijzen naar de dood, maar ook naar het nieuwe leven.

De bladeren vallen van de bomen, maar in het voorjaar komen er weer nieuwe bladeren aan de zelfde bomen. Zo zien we een  proces dat steeds maar doorgaat. De dood gaat weer over in nieuw leven.

 
 
Symbolische schikking 3e zondag 40-dagen tijd 2023 Symbolische schikking 3e zondag 40-dagen tijd 2023

‘Uit liefde voor jou’ is het thema van de veertigdagentijdkalender van de Protestantse Kerk.

Mensen, dieren en planten hebben liefde nodig. Dit kan in verschillende vormen: aandacht, zorg, luisteren en doen.

De tekst voor de 3e lijdenszondag is Johannes 4:5-26

Aan de bron wordt aan de Samaritaanse vrouw vertelt wie Jezus is. Symbolisch dat dit aan de bron gebeurt want de bron is het begin van iets nieuws.

Afgelopen woensdag was het biddag voor gewas en als we na het zaaien niets doen gebeurt er niets.

De amaryllis in de schikking staat, net als andere bloembollen, ook voor een nieuw begin, een bol waar een bloem uit kan groeien, maar als we er niets meedoen sterft het af en hebben we niets.

De schikking staat op een spiegel en in de spiegel zien we reflectie van het water van de bron. De plant in het water is het begin van nieuw leven en moet groeien. Net als bij alles moet nieuw leven gekoesterd en verzorgd worden.

Als we boven de schikking staan zien we onszelf in de spiegel en  kunnen we zien dat iedereen aan de bron van iets nieuws kan staan en het kan koesteren en verzorgen
 
Amaryllisbol vol belofte

Gegroeid uit het levende water  

Bronnen van inspiratie, spiegels met gedachte

Liefde voor jou en het nieuwe begin

 
 
Symbolische schikking 2e zondag 40-dagen tijd 2023 Symbolische schikking 2e zondag 40-dagen tijd 2023

‘Uit liefde voor jou’ is het thema van de veertigdagentijdkalender van de Protestantse Kerk.

‘Woorden die laten zien dat je voor iemand van betekenis wilt zijn. Dat het je echt om die ander te doen is.

Jezus heeft ons laten zien hoe je dat kunt doen.

Hij gaf zijn tijd, zijn aandacht en zelfs zijn leven uit liefde voor mensen.

Een plek die ons daaraan herinnert is de Tafel van de Heer, waar we worden opgeroepen om te delen van wat we ontvangen.

Zo inspireert Jezus ons tot op de dag van vandaag.

In de Veertigdagentijd geven we zijn liefde door: aan mensen dichtbij en ver weg.

De tekst voor de 2e lijdenszondag is Mattheus 17: 1-19

De stenen uit de schikking zijn de symbolen van de berg waar Jezus opstaat.
Hij worstelt met verschillende dingen waar hij tegenop ziet.

Door de komst van Elia en Mozes hebben ervaring met de 40 dagen door de woestijn en weten dat het belangrijk is dat er iemand naar je luistert en je een hart onder de riem kan steken.

De 3 bloemen in de schikking geven de 3 mannen weer. Jezus, Mozes en Elia.
Ze luisteren naar elkaars ervaringen en bidden met elkaar.

De tulpen zijn de biddende handen van de 3 mannen..
 
Symbolische schikking 1e zondag 40-dagen tijd 2023 Symbolische schikking 1e zondag 40-dagen tijd 2023

‘Uit liefde voor jou’ is het thema van de veertigdagentijdkalender van de Protestantse Kerk.

Woorden die laten zien dat je voor iemand van betekenis wilt zijn.
Dat het je echt om die ander te doen is.

Jezus heeft ons laten zien hoe je dat kunt doen.
Hij gaf zijn tijd, zijn aandacht en zelfs zijn leven uit liefde voor mensen.

Een plek die ons daaraan herinnert is de Tafel van de Heer, waar we worden opgeroepen om te delen van wat we ontvangen. Zo inspireert Jezus ons tot op de dag van vandaag.

In de Veertigdagentijd geven we zijn liefde door: aan mensen dichtbij en ver weg.

De lezing van de 1e lijdenszondag is uit Mattheus 4: 1-11
Jezus is in de woestijn en krijgt te maken met vergezichten, beproevingen en verleiding.

In de schikking wordt het vergezicht uitgebeeld door 2 bogen, het zand onder de bogen is het hete zand uit de woestijn.

De keien in de schikking zijn de stenen die Jezus volgens de duivel heel gemakkelijk in broden kan veranderen. De duivel stelt een snelle oplossing voor voor alles wat we maar wensen. Snel en gemakkelijk. Maar een snelle oplossing is niet altijd de gemakkelijkste weg.

De hazelaar in de bogen laat zien dat de weg niet altijd recht en glad is, maar kronkelig en oneffen.  De hazelaar is het symbool van de eeuwigheid en staat in verbinding met zon.

Trouw zijn aan God en de liefde voor elkaar is de lange kronkelige weg, maar aan het einde zien we de mooie bloem: een kerstroos, het Licht in de moeilijke tijd.
 
Symbolische schikking Kerst 2022 Symbolische schikking Kerst 2022


Het is nu feest, het feest van het licht en dat wordt weergegeven in de schikking door de witte kleur. 

De kleur van het licht en van vreugde. De bolletjes die uitlopen staan symbool voor het nieuwe in ons leven wat in aantocht is.

We zien het begin van iets nieuws maar weten niet hoe het zich zal ontwikkelen.

Stralend licht de nieuwe dag begint met flonkerende sterren in de nacht
 
Symbolische schikking 4e advent 2022 Symbolische schikking 4e advent 2022

De tafel is de basisgedachte, de tafel waar plaats is voor iedereen.

De tafel staat op 4 poten van verschillende soorten hout. 1 poot is van de berk, 1 van de beuk, 1 van de kastanje en 1 van de eik.

De 4 verschillende soorten hout staan voor de 4 vrouwen in deze adventstijd, zij zijn net zo verschillend als de 4 poten van de tafel en hebben alle 4 een verschillende achtergrond.

De 4 vrouwen die nu aan de tafel zitten verschillen net zoveel van elkaar als de 4 windstreken. Noord, oost, zuid en west zijn nu verenigd aan de tafel.


De 4e vrouw aan de tafel is Tamar, ook een vrouw die aan de rand van de samenleving staat. Ze is versluierd door verdriet en eenzaamheid. Toch mag ze aanzitten aan de tafel waar ruimte is voor iedereen zonder aanzien des persoons.

In de schikking zien we haar verdriet verscholen achter pluizige en onduidelijke vormen. Haar toekomst is onduidelijk en ziet er somber uit.

De roze kleur in de schikking maakt haar verdriet en onzekerheid wat lichter. Het rood van de pijn is verzacht door haar zwangerschap en wordt lichter van kleur.

Verstopt achter de sluier van herinneringen komt ruimte voor nieuw leven. Net als bij de andere vrouwen aan de tafel komt er licht in haar leven.
 
Symbolische schikking 3e advent 2022 Symbolische schikking 3e advent 2022


De tafel is de basisgedachte, de tafel waar plaats is voor iedereen.

De tafel staat op 4 poten, 4, het symbool van de windstreken.

Uit alle hoeken komen de vrouwen en krijgen een plaats aan de tafel. Hun afkomst en hun levensloop is net zo verschillend als de windstreken.

De tekst van vandaag beschrijft hoe Rachab samen met haar familie gespaard wordt.

De hoer Rachab woont aan de rand van Jericho. Ze behoort tot het uitschot van de samenleving maar wil graag opnieuw beginnen als ze de verhalen over een God hoort. Deze God bevrijdt zijn volk telkens weer.

Ze besluit de verspieders te helpen door een rood koord uit haar raam te hangen. Het rode koord dat haar leven en ook dat van haar familie zal redden

De rode kleur in de schikking verwijst naar de betekenis van deze kleur, de kleur van liefde, maar ook de kleur van pijn en gevaar. Rachab ervaart dit allemaal in haar leven. Ze wil haar huidige leven ontvluchten en de vleugeltjes van de es symboliseren deze vlucht. Ze wil een nieuw leven beginnen en mag naast Batseba en Ruth plaatsnemen aan de tafel.
 
 
Symbolische schikking 2e advent 2022 Symbolische schikking 2e advent 2022

De tafel is de basisgedachte, de tafel waar plaats is voor iedereen.

De tafel staat op 4 poten van verschillende soorten hout. 1 poot is van de berk, 1 van de beuk, 1 van de kastanje en 1 van de eik.

De 4 verschillende soorten hout staan voor de 4 vrouwen in deze adventstijd, zij zijn net zo verschillend als de 4 poten van de tafel en hebben alle 4 een verschillende achtergrond.

Naomi komt na het verlies van haar man en zonen met haar schoondochters terug maar bij de grens stuurt ze haar schoondochters weer terug naar hun eigen land. Ruth gaat niet. Zij verzet zich tegen haar schoonmoeder en vertelt Naomi over haar geloof in een bijzondere God. Ze geeft in de nieuwe omgeving Naomi veel liefde en zo verzacht zij het verdriet van haar schoonmoeder. Dankzij deze liefde krijgt Ruth een plaats aan de tafel, de tafel die ruimte biedt voor velen. Naast Batseba is zij de 2e vrouw die als buitenstaander een plaats aan deze tafel krijgt.

In de schikking zien we de korenaren, symbool voor het arenlezen. Arenlezen doet Ruth met haar schoonmoeder en schoonzuster, want zo kunnen zij voor het brood zorgen dat hen in leven moet houden.

De Pinus naalden {valt onder soort  denneboom} in de schikking staan voor de bitterheid, hardheid en pijn in het hart, die deze vrouwen voelen na het verlies van hun mannen.
 
Symbolische schikking 1e advent 2022 Symbolische schikking 1e advent 2022

De tafel is de basisgedachte, de tafel waaraan iedereen genodigd wordt, iedereen mag meedoen, en mag het leven vieren met alle ups en downs en waar God aanwezig is.

In de lezingen op de adventszondagen gaat het over vier vrouwen die verbonden zijn met de levenslijn in de geschiedenis van Jezus. Per zondag gaat het verhaal over een van deze vrouwen, een van deze dragers.

De tekst voor de 1e advent is: 2 Samuel 11:14-27 en Mattheüs 1:6 De vrouw van Uria kreeg bericht dat haar man was gesneuveld, en ze treurde om haar echtgenoot. (2 Samuel 11:26)

De vrouw van Uria, Batseba, heeft een moeilijke achtergrond en ook de vrouwen die de komende weken een rol spelen hebben het niet gemakkelijk (gehad). Het was in de tijd van Jezus van belang dat je wist wie je voorouders waren en je zo herkomst. De herkomst van deze vrouwen voldoet niet aan eisen van die tijd.

Jezus laat zien dat deze vrouwen aan de tafel mogen zitten ongeacht hun herkomst. Batseba is een mooie vrouw en krijgt te maken met misbruik, moord en jaloezie. Heel herkenbaar ook voor deze tijd. #MeToo is dus van alle tijden. God geeft haar leven een wending en maakt dat zij voor Hem van grote betekenis is. Dit is hoopvol voor haar toekomst.

De tafel is vierkant, bekleed met jute. De tafel is nu voor kwart gevuld met mos, een verwijzing naar de eerste altaren in de tempel. De 4 pilaren staan voor de 4 vrouwen die deze adventstijd centraal staan, zij zijn mededragers van de tafel. De kleur paars in de schikking, de heidebloemen, staat voor de rouw van Batseba en de kleur geel craspedia (kogelbloem) is de koninklijke kleur en verwijst naar koning David die haar tot vrouw neemt na de dood van Uria.

Batseba is jong en mooi, maar in rouw en ondanks de rouw mag ze aan de koninklijke tafel.

 
 
Laatste zondag kerkelijk jaar 2022 Laatste zondag kerkelijk jaar 2022

Symbolisch bloemschikking - Laatste zondag kerkelijk jaar

Door de storm zijn de bladeren van de bomen gerukt.

De storm heeft ook gewoed bij hen die hun naaste hebben verloren. Ook hun leven heeft een andere betekenis gekregen. Tranen zijn er gevloeid, maar door de herinnering aan de mooie momenten zijn er tussen de tranen pareltjes gekomen.

De klimop is een sterke plant en wil leven hoe moeilijk dat soms ook is, maar zij probeert zoekt altijd het licht te zoeken. De rozen in de schikking staan voor hen die ons verlaten hebben en die wij in liefde gedenken.

De bladeren staan voor het verleden maar de orchidee staat voor kracht voor de toekomst en liefde. Onze ogen zien de overledenen niet meer, maar in ons hart zijn de herinneringen die niemand ons kan afnemen.

 
Symbolische schikking Pasen 2022 Symbolische schikking Pasen 2022

Symbolisch bloemschikking Pasen

Het jaarthema van de Protestantse Kerk is ‘Van U is de toekomst’.

Wat verwacht u van de toekomst.

De verwachtingen kunnen verschillen per persoon, maar ook de omstandigheden waarin je leeft kunnen van invloed zijn op je verwachtingen zijn. Ben je ziek dan hoop je op gezondheid, leef je in oorlog, dan wil je vrede. Soms zijn het ook kleine dingen die aan je verwachting op dat moment voldoen. Een mooie lentedag, voorjaarsbloemen die boven de grond komen, lammetjes in de wei, kinderen die spelen en lachen, een vriendelijk woord van iemand, genade en Liefde ontvangen van God. Kleine dingen die het leven kleur geven, dingen die je overkomen en waar je zelf weinig invloed op hebt.

De afgelopen lijdenstijd leek het alsof de toekomst ver weg lag. De dood van Jezus lijkt het einde. Waar de toekomst gesloten leek door de dood van Jezus, wordt deze op de Paasmorgen weer helemaal opengelegd door de opstanding. De Heer is opgestaan!

En daarmee lijkt alles gezegd. De puzzelstukjes vallen op z’n plek. De stappen die we de afgelopen zes weken hebben gezet hebben ons bij de vreugde en verwondering van de volgelingen van Jezus gebracht. Het einde werd een nieuw begin, van waaruit we ons richten op de toekomst. In de schikking maken de dorre takken plaats voor bloesem en kleurige lentebloemen.

De trieste schikking van afgelopen weken is een bloeiende en kleurige schikking geworden. De aarde heeft ontvangen en alles gaat uitspruiten. Nieuw leven en nieuwe hoop voor ieder die het wil en kan zien en geloven. In de  pot waarde schikking in staat blijft ruimte over om te kunnen ontvangen.

De aarde zit boordevol hemel en elke struik hoe gewoon ook, staat in lichterlaaie (bloei) voor God. Maar zij die het zien doet de schoenen uit en verwondert zich. De rest zit eromheen en plukt de vruchten van de goedheid.

Nieuw leven, voor ieder die het wil zien en geloven.
 
Symbolische schikking Paaswake 2022 Symbolische schikking Paaswake 2022

Symbolisch bloemschikking Paaswake

Het jaarthema van de Protestantse Kerk is ‘Van U is de toekomst’.

Wat verwacht u van de toekomst.

De verwachtingen kunnen verschillen per persoon, maar ook de omstandigheden waarin je leeft kunnen van invloed zijn op je verwachtingen zijn.

Ben je ziek dan hoop je op gezondheid, leef je in oorlog, dan wil je vrede.

Soms zijn het ook kleine dingen die aan je verwachting op dat moment voldoen. Een mooie lentedag, voorjaarsbloemen die boven de grond komen, lammetjes in de wei, kinderen die spelen en lachen, een vriendelijk woord van iemand, genade en Liefde ontvangen van God.

Kleine dingen die het leven kleur geven, dingen die je overkomen en waar je zelf weinig invloed op hebt.
 
Symbolische schikking Goede Vrijdag 2022 Symbolische schikking Goede Vrijdag 2022

Symbolisch bloemschikking Goede Vrijdag

Het jaarthema van de Protestantse Kerk is ‘Van U is de toekomst’.

Wat verwacht u van de toekomst.

De verwachtingen kunnen verschillen per persoon, maar ook de omstandigheden waarin je leeft kunnen van invloed zijn op je verwachtingen zijn.

Ben je ziek dan hoop je op gezondheid, leef je in oorlog, dan wil je vrede.

Soms zijn het ook kleine dingen die aan je verwachting op dat moment voldoen. Een mooie lentedag, voorjaarsbloemen die boven de grond komen, lammetjes in de wei, kinderen die spelen en lachen, een vriendelijk woord van iemand, genade en Liefde ontvangen van God.

Kleine dingen die het leven kleur geven, dingen die je overkomen en waar je zelf weinig invloed op hebt.
 
Symbolische schikking 6e zondag 40-dagen tijd 2022, Palmpasen Symbolische schikking 6e zondag 40-dagen tijd 2022, Palmpasen

Symbolisch bloemschikking op weg naar Pasen, de 6e lijdenszondag 10 april, Palmpasen

Het jaarthema van de Protestantse Kerk is ‘Van U is de toekomst’.

Wat verwacht u van de toekomst.

De verwachtingen kunnen verschillen per persoon, maar ook de omstandigheden waarin je leeft kunnen van invloed zijn op je verwachtingen zijn. Ben je ziek dan hoop je op gezondheid, leef je in oorlog, dan wil je vrede. Soms zijn het ook kleine dingen die aan je verwachting op dat moment voldoen. Een mooie lentedag, voorjaarsbloemen die boven de grond komen, lammetjes in de wei, kinderen die spelen en lachen, een vriendelijk woord van iemand, genade en Liefde ontvangen van God. Kleine dingen die het leven kleur geven, dingen die je overkomen en waar je zelf weinig invloed op hebt.

De tekst voor de 6e lijdenszondag is Lucas 22.

Op deze zondag staat de lezing uit Lucas 22 centraal. Ongebruikelijk, want op deze Palmzondag wordt de intocht in Jeruzalem meestal centraal gesteld.

In deze lezing gaat het over de laatste maaltijd die Jezus met zijn discipelen heeft gehad. In de schikking zien we nu aren staan die het symbool zijn van het brood en druiven het symbool voor de wijn zijn. Uit de korrels van de aren zal in de toekomst brood gebakken kunnen worden, en uit de druiven zal wijn geperst worden.

We zien ook dat er in steeds meer groen toegevoegd wordt aan de verticale schikking. De groene takken verwijzen naar de intocht in Jeruzalem. In de natuur is groen de kleur van leven, van groei en bloei en hoop voor de toekomst op een goede oogst.

De mand is nog steeds niet helemaal tot aan de rand gevuld. Er moet immers ruimte blijven om te ontvangen.
 
Symbolische schikking 5e zondag 40-dagen tijd 2022 Symbolische schikking 5e zondag 40-dagen tijd 2022

Symbolisch bloemschikking op weg naar Pasen, de 5e lijdenszondag 3 april

Het jaarthema van de Protestantse Kerk is ‘Van U is de toekomst’.

Wat verwacht u van de toekomst.

De verwachtingen kunnen verschillen per persoon, maar ook de omstandigheden waarin je leeft kunnen van invloed zijn op je verwachtingen zijn. Ben je ziek dan hoop je op gezondheid, leef je in oorlog, dan wil je vrede. Soms zijn het ook kleine dingen die aan je verwachting op dat moment voldoen. Een mooie lentedag, voorjaarsbloemen die boven de grond komen, lammetjes in de wei, kinderen die spelen en lachen, een vriendelijk woord van iemand, genade en Liefde ontvangen van God. Kleine dingen die het leven kleur geven, dingen die je overkomen en waar je zelf weinig invloed op hebt.

De tekst voor de 5e lijdenszondag is Lucas 20.

In deze gelijkenis in de veertigdagentijd gebruikt Jezus het voorbeeld  van de man in de wijngaard. Hij verpacht zijn bezit en hoopt op een goede oogst. Het thema “Van u is de toekomst “ is op de wijngaard van toepassing.

De eigenaar hoopt dat er uit druivenranken een goede druiven oogst zal komen, maar hij begrijpt ook dat dat niet zomaar gebeurt als hij weggaat en daarom verpacht hij de wijngaard.

In de schikking zien we de rank en een tros druiven. De wijngaard is de wereld waarin wij leven en die we pachten van de eigenaar. We verwachten een goede toekomst (oogst) maar hier moeten we wel wat voor doen. We moeten goed oppassen op wat ons in pacht is gegeven. De wijnstok staat symbool voor Jezus en wij zijn de ranken. Jezus zegt: Blijf in mij geloven en jullie zullen veel vrucht dragen, zonder mij kunnen jullie niets. De ranken en de druiven zijn met elkaar verbonden, net zoals wij en Jezus met elkaar verbonden zijn om vrucht te dragen
 
Symbolische schikking 4e zondag 40-dagen tijd 2022 Symbolische schikking 4e zondag 40-dagen tijd 2022

Symbolisch bloemschikking op weg naar Pasen, de 4e lijdenszondag 27 maart

Het jaarthema van de Protestantse Kerk is ‘Van U is de toekomst’.

Wat verwacht u van de toekomst.

De verwachtingen kunnen verschillen per persoon, maar ook de omstandigheden waarin je leeft kunnen van invloed zijn op je verwachtingen zijn. Ben je ziek dan hoop je op gezondheid, leef je in oorlog, dan wil je vrede. Soms zijn het ook kleine dingen die aan je verwachting op dat moment voldoen. Een mooie lentedag, voorjaarsbloemen die boven de grond komen, lammetjes in de wei, kinderen die spelen en lachen, een vriendelijk woord van iemand, genade en Liefde ontvangen van God. Kleine dingen die het leven kleur geven, dingen die je overkomen en waar je zelf weinig invloed op hebt.

De tekst voor de 4e lijdenszondag is Lucas 15:11-32. Het is de gelijkenis van de verloren zoon. In deze gelijkenis staat het huis van de Vader centraal. De jongste zoon is in het vadershuis niet tevreden en wil het geluk ergens anders zoeken, maar hij vindt niet wat hij zoekt en komt weer terug naar het vadershuis.

In de schikking staat nu tussen de grassoorten een kale tak als symbool voor het weggaan en voor het mislukken van zijn zoektocht, maar er staat ook een tak met bloesem. De tak met bloesem is een teken van een nieuw begin, een nieuwe start.

Een nieuw begin waar we niet van weten wat er uit voortkomt, maar het is een begin en we zullen er wel wat voor moeten doen. Het geeft aan dat er altijd een nieuw begin mogelijk is en dat je altijd terug kan keren als het mislukt, en dat je dan met open armen door God wordt ontvangen.

Welkom thuis
Hier mag je zijn. De Vader viert een feest.
Welkom thuis, voor wie zoek was of op reis, of te lang is weggeweest
Kom maar binnen.
Hij sluit je in zijn armen.
Je hoort hier, in zijn aanwezigheid.
Deel in de vreugde en open nu je handen.
Hij geeft een feest, een feest voor jou bereid.
 
Symbolische schikking 3e zondag 40-dagen tijd 2022 Symbolische schikking 3e zondag 40-dagen tijd 2022

Symbolisch bloemschikking op weg naar Pasen, de 3e lijdenszondag 20 maart

Het jaarthema van de Protestantse Kerk is ‘Van U is de toekomst’.

Wat verwacht u van de toekomst.

De verwachtingen kunnen verschillen per persoon, maar ook de omstandigheden waarin je leeft kunnen van invloed zijn op je verwachtingen zijn. Ben je ziek dan hoop je op gezondheid, leef je in oorlog, dan wil je vrede. Soms zijn het ook kleine dingen die aan je verwachting op dat moment voldoen. Een mooie lentedag, voorjaarsbloemen die boven de grond komen, lammetjes in de wei, kinderen die spelen en lachen, een vriendelijk woord van iemand, genade en Liefde ontvangen van God. Kleine dingen die het leven kleur geven, dingen die je overkomen en waar je zelf weinig invloed op hebt.

In de lezing van vandaag gaat het over vruchtdragen. In het voorjaar zien we de knoppen van de takken op uitbarsten staan. De knop van de vrucht staat op uitbarsten. Vol verwachting zien we uit naar wat er uit die knop komt. Geduld moeten we hebben. Wat brengt de knop ons in de toekomst.

Van u is de toekomst maar als we daar deel van uit willen maken, dan moeten we zo leven dat wat in de knop zit, tot bloei komt en vrucht kan dragen. De Helleborus (Kertsroos) zijn nu ook te vinden in de tuin en zijn symbolisch gezien de relatie tussen Kerst en Pasen .

Goede God, U geeft vrucht. Ook als we het zelf misschien niet zien.
Wij vragen U om liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, tederheid en zelfbeheersing.
 
Symbolische schikking 2e zondag 40-dagen tijd 2022 Symbolische schikking 2e zondag 40-dagen tijd 2022

Symbolisch bloemschikking op weg naar Pasen, de 2e lijdenszondag 13 maart

Het jaarthema van de Protestantse Kerk is ‘Van U is de toekomst’.

Wat verwacht u van de toekomst.

De verwachtingen kunnen verschillen per persoon, maar ook de omstandigheden waarin je leeft kunnen van invloed zijn op je verwachtingen zijn. Ben je ziek dan hoop je op gezondheid, leef je in oorlog, dan wil je vrede. Soms zijn het ook kleine dingen die aan je verwachting op dat moment voldoen. Een mooie lentedag, voorjaarsbloemen die boven de grond komen, lammetjes in de wei, kinderen die spelen en lachen, een vriendelijk woord van iemand, genade en Liefde ontvangen van God. Kleine dingen die het leven kleur geven, dingen die je overkomen en waar je zelf weinig invloed op hebt.

Op deze 2e lijdenszondag is de schikking gebaseerd op de tekst uit Lucas 9: 28-36.
De verheerlijking op de berg.

De Mand waarin de schikking staat wordt gebruikt als symbool voor het “ontvangen”. De pot is niet tot aan de rand gevuld, maar er blijft ruimte over om te kunnen ontvangen. De schikking staat fier omhoog, gericht naar de hemel. De grassen zijn van verschillende hoogte en symboliseren het verschil in verwachtingen voor de toekomst.  Niet iedereen verwacht of hoopt op dezelfde dingen. Vorige week stonden aren in deze zijn nu verwijderd .De hoogte van de grassen geeft ook het verschil aan tussen de aarde en de berg. Jezus is met Petrus, Jacobus en Johannes op de berg en terwijl de 3 slapen praat Jezus met Mozes en Elia over dingen die gaan komen. Als de 3 wakker worden horen ze een stem uit de wolk en deze is in de schikking gevormd door gipskruid, kleine bloemetjes die toch een geheel vormen net als de vele druppels die een wolk vormen. Je ziet de wolk, je hoort de stem, maar je kunt hem niet vast pakken en ook niet zien wie er spreekt. Een moment om stil van te worden
 
Symbolische schikking 1e zondag 40-dagen tijd 2022 Symbolische schikking 1e zondag 40-dagen tijd 2022

Symbolisch bloemschikking op weg naar Pasen, de 1e lijdenszondag 6 maart

Het jaarthema van de Protestantse Kerk is ‘Van U is de toekomst’.

Wat verwacht u van de toekomst.

De verwachtingen kunnen verschillen per persoon, maar ook de omstandigheden waarin je leeft kunnen van invloed zijn op je verwachtingen zijn. Ben je ziek dan hoop je op gezondheid, leef je in oorlog, dan wil je vrede. Soms zijn het ook kleine dingen die aan je verwachting op dat moment voldoen. Een mooie lentedag, voorjaarsbloemen die boven de grond komen, lammetjes in de wei, kinderen die spelen en lachen, een vriendelijk woord van iemand, genade en Liefde ontvangen van God. Kleine dingen die het leven kleur geven, dingen die je overkomen en waar je zelf weinig invloed op hebt.

Op deze 1e lijdenszondag is de schikking gebaseerd op de tekst uit Lucas 4: 1-13; de verzoeking in de woestijn.

De pot waarin de schikking staat wordt gebruikt als symbool voor het “ontvangen”. De pot is niet tot aan de rand gevuld, maar er blijft ruimte over om te kunnen ontvangen. De schikking staat fier omhoog, gericht naar de hemel. Tussen de grassen staan korenaren tussen de aren staan primula”s . De nederlandse naam voor deze bloem is hemelsleutel en symboliseert dat een sleutel toegang kan geven om iets te openen. De beproevingen die Jezus ondergaat in de woestijn, wijzen er op dat een leven met God niet betekent dat het gemakkelijk is. Men leeft niet alleen van brood, er zijn ook nog andere dingen. Leven met hem betekent dat je het leven in zijn hand legt, handen die je kunt openen om de genade en liefde van Hem te kunnen ontvangen.
 
Symbolische schikking 1e advent 2021 Symbolische schikking 1e advent 2021

Symbolisch bloemschikken rond de adventstijd

Net als voorgaande jaren houden Hilda Visser en ik ons weer bezig met de symbolische schikkingen rond advent en kerst. In de diensten zullen we een uitleg geven over de schikking.

Wat kunnen bloemen, vormen en kleuren betekenen. Voor iedere bloem, vorm en kleur zijn meerdere betekenissen.

Dit jaar is het thema ”In een ander Licht” gekozen voor de  lezingen en de schikkingen voor de adventstijd. Voor deze 1e advent staat de lezing uit Lucas 1: 1-5 centraal. In deze lezing wordt de komst van Johannes aangekondigd.

Zijn komst moet ons voorbereiden op de komst van het Grote Licht.

De basis voor de schikking is de zon, de bron van warmte en licht. Het is de opkomende zon, nog maar klein en weinig stralen. Ieder morgen zet ze de wereld in het licht De grassen zijn de stralen. Bij de schikking ligt een vrucht in schapenwol. Om tot groei en bloei te komen is er warmte en licht nodig. Schapenwol is zacht en warm en beschermd de vrucht tot hij tot bloei komt. Het vormt als het ware een cape ter bescherming. Een cape die iedereen past.

Bij de schikking staan 4 goudkleurige kaarsen, de kleur van het licht. Elke zondag komt er een licht van de kaars bij. Een teken dat het Grote Licht steeds dichter bijkomt. Net als de opkomende zon die nu nog bescheiden is , maar aan het einde van de adventstijd volledig zal schijnen.
 
Stille Week 2020 Stille Week 2020

In de Stille Week kunt u online kijken naar een overdenking.

Witte Donderdag    :  Beker en Brood
Goede Vrijdag        :  In Scherven
Stille Zaterdag       :  Erbij blijven
Paasmorgen           :  In de tuin

U vindt deze onder : Nieuws / Stille Week 2020

 
Symbolische schikking Pasen 2020 Symbolische schikking Pasen 2020

Symbolisch bloemschikken rond de veertigdagentijd en Pasen
 
In de veertigdagentijd staan we stil bij het leven van Jezus en we leven toe naar het Pasen. Jezus riep: “Sta op! “.
 
De tekst is uit Johannes 20:1-18

De  opstanding van Jezus

Het graf is leeg. Jezus is opgestaan en de dood heeft verloren. De leerlingen staan rond het graf. Twaalf in getal en uitgebeeld door 12 witte bloemen. Wit als nieuw begin en nieuw leven.

De bloesemtakken drukken dit nieuwe begin uit. Na de droefheid en het treuren om de dood van Jezus is er nu blijdschap en een kans voor nieuw leven.
 
Symbolische schikking Goede Vrijdag 2020 Symbolische schikking Goede Vrijdag 2020

Symbolisch bloemschikken rond de veertigdagentijd en Pasen
 
In de veertigdagentijd staan we stil bij het leven van Jezus en we leven toe naar het Pasen. Jezus riep: “Sta op! “.
 
De tekst is van Johannes 18: 1-19:42

Nadat Jezus ervan gedronken had zei hij: “Het is volbracht”. Hij boog het hoofd en gaf de geest

Jezus is naar Golgotha gebracht om gekruisigd te worden, een zware en mensonterende straf, die alleen aan zware misdadigers werd gegeven.

Er wordt door de evangelisten weinig verteld over de kruisiging. De vredevorst wordt ter dood veroordeeld en de diepe droefenis wordt uitgebeeld in een eenvoudig beeld. Drie kruisen voor drie misdadigers.
 
Symbolische schikking Witte Donderdag 2020 Symbolische schikking Witte Donderdag 2020

Symbolisch bloemschikken rond de veertigdagentijd en Pasen
 
In de veertigdagentijd staan we stil bij het leven van Jezus en we leven toe naar het Pasen. Jezus riep: “Sta op! “.
 
De tekst voor deze Witte Donderdag komt uit Johannes 13: 1-30

Ik heb een voorbeeld gegeven; wat ik voor jullie gedaan heb, moeten jullie ook doen.

Jezus wast de voeten van zijn discipelen, normaal was het de taak van de slaaf om dit te doen. Jezus wil de minste zijn en hij wil dat zijn leerlingen hem hierin volgen.

Wit staat voor licht, reinheid en onschuld. Wit is ook de kleur die verwijst naar de dood. Op Witte Donderdag werden vroeger in de oude kerk over de versieringen witte doeken gehangen, als teken van rouw.

De viooltjes zijn een teken van nederigheid en trouw. Door de kleur wit geeft het ons ook weer licht. Het licht dat ons omgeeft om te leven. Witte viooltjes worden ook wel gezien als symbool voor de moeder van Jezus, Maria. De opgerolde doek is een verwijzing naar de doek die Jezus gebruikte om de voeten van zijn leerlingen af te drogen.
 
Symbolische schikking 6e zondag 40-dagen tijd 2020, Palmpasen Symbolische schikking 6e zondag 40-dagen tijd 2020, Palmpasen

Symbolisch bloemschikken rond de veertigdagentijd en Pasen
 
In de veertigdagentijd staan we stil bij het leven van Jezus en we leven toe naar het Pasen. Jezus riep: “Sta op! “.
 
De tekst voor Palmpasen komt uit het evangelie van Mattheüs 26: 1-27, 66

Jezus met kostbare olie gezalfd.

Jezus wordt met kostbare olie gezalfd, temidden van het beraad in het paleis van Kajafas en het verraad van Judas.

Zalving is een gebruik dat wij in onze protestantse traditie niet kennen. Maar toch is het heel bijbels. Koningen en profeten worden gezalfd, wanneer zij aan hun taak beginnen. Wie gestorven is wordt ook gezalfd. Zo is de zalving een teken van het begin en het einde.

Op Palmpasen is Jezus nog niet gestorven, maar de zalving van de vrouw verwijst al naar zijn dood.
 
Symbolische schikking 5e zondag 40-dagen tijd 2020 Symbolische schikking 5e zondag 40-dagen tijd 2020

Symbolisch bloemschikken rond de veertigdagentijd en Pasen
 
In de veertigdagentijd staan we stil bij het leven van Jezus en we leven toe naar het Pasen. Jezus riep: “Sta op! “.
 
In deze 5e schikking staan de teksten van Johannes 11:1-4 en Johannes 11:17-44 centraal.

Lazerus staat op uit de dood

“Sta op”, het thema van Kerk in actie, is hier wel heel duidelijk te zien.

Opstaan om opnieuw te leven, om opnieuw te beginnen. Omringd door de liefde van anderen, in dit geval zijn zusters, krijgt Lazerus deze kans.

In de stip zien we de rode roos, symbool van de liefde en betrokkenheid, door de klimop, symbool van de hoop, gesteund. De graszaden zijn symbool voor nieuw leven. Uit de zaden komen nieuwe grassen.
 
Symbolische schikking 4e zondag 40-dagen tijd 2020 Symbolische schikking 4e zondag 40-dagen tijd 2020

Symbolisch bloemschikken rond de veertigdagentijd en Pasen
 
In de veertigdagentijd staan we stil bij het leven van Jezus en we leven toe naar het Pasen. Jezus riep: “Sta op! “, het thema van Kerk in actie.
 
In deze 4e schikking staan de teksten Johannes 9:1-13 en Johannes 9:26-39

Oog voor mensen om je heen.

Jezus geeft door genezing een blinde het licht weer. Ziekte en handicaps beperken de mensen om te leven en te doen wat ze willen. Een blinde ziet niet en een ziende kan zich niet voorstellen hoe het leven door deze handicap bepaald wordt. Ziende kun je ook blind zijn, blind voor de nood van een ander.

De blinde man kan, dankzij de genezing van Jezus, leven zonder beperkingen. Hij kan zien. De prachtige bloesem die ontspruit en een tere gele kleur ziet hij.

De kleur van de bloesem geeft de kleur aan zijn leven terug en de leegte in het midden kan hij nu zelf invullen; welk doel stel ik nu aan het leven en wat wil ik voor de naaste doen.
 
Symbolische schikking 3e zondag 40-dagen tijd 2020 Symbolische schikking 3e zondag 40-dagen tijd 2020

Symbolisch bloemschikken rond de veertigdagentijd en Pasen
 
In de veertigdagentijd staan we stil bij het leven van Jezus en we leven toe naar het Pasen. Jezus riep: “Sta op! “, het thema van Kerk in actie.
 
In deze 3e schikking staat de tekst van Johannes 4: 5-26

Jezus ontmoet de Samaritaanse vrouw bij de waterbron. Zij gaat hier op het heetst van de dag naartoe, in de hoop niemand te treffen. Zij wil met Jezus niet over haar verleden praten maar liever praat ze over tradities en theologie. Ze heeft veel te verbergen, maar snakt naar  levende water. Water heb je immers nodig om te leven. Jezus zegt tegen haar:”Het water waar je naar op zoek bent heb je gevonden. Dat ben ik.

Jezus vraagt haar om water te putten, maar ze ziet allerlei problemen, toch gelooft ze wat Jezus zegt. Een Jood die haar, een uitgestotene, vraagt om water.... Maar zij staat op en komt in actie voor de medemens.

In de schikking zien we een ronde bol met water. De ronde vorm is de wereld en het water is het vocht om mens en dier in leven te houden en om zo de wereld te behouden. Door het glas zien we de noodzakelijke levensbehoefte, zonder water immers geen leven. De heerlijke geur van de jasmijn geeft energie om in actie te komen en om op te staan tegen onrecht en misstanden op deze aarde

Jezus gaat met een aantal discipelen de berg op en daar ervaren ze iets wat ze vast willen houden. Vooral Petrus wil er een tent opzetten om dat stralende licht vast te houden. Maar God wil dat het licht bij de mensen komt, dat het in donkere dagen Gods liefde laat voelen.

Jezus zegt tegen zijn discipel: ”Sta op” om te werken aan de opdracht om het licht en de liefde van God bij de wereld te brengen.

Ook wij moeten opstaan om aan onze opdracht te kunnen beginnen. Met het stralende licht krijgen we inspiratie en bemoediging om aan de taak te beginnen. De donkerte uit de bol wordt licht en geurig.
 
Symbolische schikking 2e zondag 40-dagen tijd 2020 Symbolische schikking 2e zondag 40-dagen tijd 2020

Symbolisch bloemschikken rond de veertigdagentijd en Pasen
 
In de veertigdagentijd staan we stil bij het leven van Jezus en we leven toe naar het Pasen. Jezus riep: “Sta op! “
 
Wij mogen (moeten) elke dag weer opnieuw tegen onrecht en ziekte opstaan. Als kerk zijn we een gemeenschap die de hele wereld bestrijkt. Op verschillende manieren wordt het geloof uitgedragen. Maar allemaal hebben we de taak om ons niet neer te leggen bij alle ellende in de wereld. Dat is de gemakkelijkste weg, maar Jezus zegt;” Samen moeten we in actie komen, samen staan we sterk”
 
 
Om in beweging te komen hebben we een doel nodig. Het uitgangspunt van de symbolische schikking is een punt (stip). Die punt herinnert ons er aan dat we aan het werk moeten.
 
In deze schikking zien we rond het doel (de stip) grassen in de vorm van een stralenkrans. Het licht is er al maar we zien het nog niet. Van de bol die in de stip hangt weten we dat hij op een gegeven moment zal stralen. Vol spanning wachten we op de bloei. Het doel is dat de hyacint zal bloeien en een heerlijke geur zal verspreiden. Het donkerte uit de bol wordt nu aan ons geopenbaard.

In deze 2e schikking staat de tekst van Mattheus 17: 1-9 centraal.

Jezus gaat met een aantal discipen de berg op en daar ervaren ze iets wat ze vast willen houden. Vooral Petrus wil er een tent opzetten om dat stralende licht vast te houden. Maar God wil dat het licht bij de mensen komt, dat het in donkere dagen Gods liefde laat voelen. Jezus zegt tegen zijn discipel;”Sta op”om te werken aan de opdracht om het licht en de liefde van God bij de wereld te brengen.

Ook wij moeten opstaan om aan onze opdracht te kunnen beginnen. Met het stralende licht krijgen we inspiratie en bemoediging om aan de taak te beginnen. De donkerte uit de bol wordt licht en geurig.
 
Symbolische schikking 1e zondag 40-dagen tijd 2020 Symbolische schikking 1e zondag 40-dagen tijd 2020

Symbolisch bloemschikken rond de veertigdagentijd en Pasen
 
In de veertigdagentijd staan we stil bij het leven van Jezus en we leven toe naar het Pasen. Jezus riep: “Sta op! “ tegen zieken en mensen die lijden onder onrecht. Jezus gaf zijn leven voor ons als een daad van liefde. Niet het duister, maar de liefde overwon. Hij gaf ons nieuwe hoop.

Wij mogen (moeten) elke dag weer opnieuw tegen onrecht en ziekte opstaan. Niet de gemakkelijke en rechte weg begaan,- niets doen-, maar in actie komen en opkomen voor de zwakkeren onder ons.

We geloven in delen, kom in beweging en deel mee. Om in beweging te komen hebben we meestal een doel nodig. Een punt waar we naar toe kunnen werken.

Het uitgangspunt van de symbolische schikking is een punt (stip). Die punt herinnert ons er aan dat we in beweging moeten komen, anders komen we niet bij het gewenste doel. Dat punt kan voor ieder iets anders betekenen, immers iedereen heeft een ander doel waar hij voor op wil staan. De ruimte rond de stip symboliseert de verschillende mogelijkheden die er zijn om in beweging te komen. Ieder kan op zijn eigen manier de ruimte invullen.

In deze 1e schikking staat de tekst van Mattheus 4:1-5 centraal.

Jezus heeft net de Heilige geest ontvangen en deze stuurt hem meteen naar de woestijn: naar de duivel. De duivel probeert hem tot 3 keer toe te verleiden, maar Jezus staat op tegen deze verleidingen en gesterkt door de woorden van God weerstaat hij ze.

De tulp in de stip vormt de biddende handen van Jezus en de bladeren waarop de tulp rust zijn de vleugels die de biddende handen dragen. Het vierkant kunnen we zien als de de wereld om ons heen. De 4 windsteken omvatten de hele aarde.

Jezus staat op, gedragen door de vleugels van God
 
Symbolische schikking kerst 2019 Symbolische schikking kerst 2019

Symbolisch bloemschikken rond de adventstijd

Symbolische schikking Kerst

Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het licht niet in haar macht gekregen.

De  driehoek, staat symbool voor Woord, licht en leven, en is omgeven met kransen.

Kerst zegt dat  het woord levend wordt.

De kransen zijn het symbool  voor de aarde waarop wij leven en steeds lichter worden.

De tijd van wachten is voorbij en het licht schijnt in de top. De bol symboliseert de hemel en de lichtjes zijn de sterren.
 
Symbolische schikking 4e advent 2019 Symbolische schikking 4e advent 2019

Symbolisch bloemschikken rond de adventstijd

Op deze vierde advent wordt de 4e krans toegevoegd. We komen steeds dichter bij de top. De driehoek zien we vandaag als symbool voor geloof, hoop en liefde.

De tekst voor deze 4e advent is Micha 7:18, U blijft niet woedend op wie er van uw volk nog over zijn; liever toont u hun trouw.

De schikking staat in het teken van trouw. De 4e krans is groen. Groen is de kleur  van hoop. De klimop is een plant die eigenlijk overal kan groeien, het is een taaie, sterke plant die overal zijn weg zoekt om maar te kunnen groeien. We kunnen dit zien als trouw aan diegene die hem geplant heeft. Het is een laatbloeier die nog voedsel geeft voor bijen en hommels en vogels. De bessen zijn niet zo in trek bij de vogels, maar als er niets anders is worden ze noodgedwongen toch  als voeding beschouwd.

God blijft niet woedend op de mens maar blijft liever trouw aan hen die op de levensweg wil gaan. Een weg die niet altijd recht is. Een weg die kronkelig kan zijn, zoals de klimop. De klimop richt zich altijd omhoog naar het licht. Het blijft het licht zoeken en blijft hoop houden.
 
Symbolische schikking 3e advent 2019 Symbolische schikking 3e advent 2019

Symbolisch bloemschikken rond de adventstijd

In de vorige schikkingen komt de soberheid en eenvoud van Micha duidelijk naar voren. Als criticus bleef hij positief over de toekomst.

In de schikking zien we een driehoek, er zijn verschillende betekenissen aan het getal 3 te geven. Deze keer kiezen we voor: Geloof, Hoop en Liefde

De kransen verwijzen naar de oneindigheid, geen begin en geen einde. Met deze 3e krans komen we steeds hoger en dichter bij de hemel.

De kransen liggen horizontaal om de driehoek en vormen het symbool voor het leven op aarde.

De tekst waar de schikking op gebasseerd is, is voor deze 3e advent: Micha 6:8; Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God.

De 3e  krans is gemaakt van takken van de levensboom, de thuja. Deze boom is bij ons beter bekend als de conifeer. Deze boom is in vele tuinen te zien. De boom is het hele jaar groen, een teken van leven, de hars uit de boom heeft een sterke aangename geur. Naast deze eigenschappen heeft de boom ook een negatieve eigenschap: de olie van de boom is giftig.

Een een “echte” levensboom, groen als teken van leven en giftige olie als teken van de dood.

De pinda’s op de krans symbolisere onze levensopdracht om goed te doen voor mens en dier. Vogels leven van wat ze vinden, het is genadebrood. Het is aan ons om te delen wat we ontvangen.
 
Symbolische schikking 2e advent 2019 Symbolische schikking 2e advent 2019

Symbolisch bloemschikken rond de adventstijd

Vorige week hebben we het al over Micha gehad; hij hield van eenvoud en soberheid, maar hij blijft hoopvol voor de toekomst.

In de schikking zien we een driehoek, ik, jij en God.

De kransen verwijzen naar de oneindigheid, geen begin en geen einde. Elk jaar gedenken we weer de geboorte van Jezus en elk jaar is er weer hoop op een toekomst. De kransen liggen horizontaal om de driehoek en vormen het symbool voor het leven op aarde.

De tekst bij de schikking voor deze 2e advent is Micha 4:3; Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk en geen mens zal meer weten wat oorlog is..........

Oorlogen verleden tijd????????

De puntige blaadjes symboliseren oorlogstuig, scherp, maar opgerold lijken zijn ze onklaar gemaakt. Oorlogstuig omgebouwd naar iets nuttigs. De mens heeft het kwade oorlogstuig omgebouwd naar het nuttige werktuig.

Er is hop verwerkt in de kransen. In de oudheid werd hop gebruikt als kalmerend middel. Wij zien het als symbool om de  mensen rustig na te laten denken voordat ze ertoe overgaan om het oorlogstuig te gaan gebruiken. Dat gold niet alleen voor vroegenr maar ook voor nu.

De eucalyptus is het symbool voor het zelfreinigend vermogen om kwaad tot iets goed om te bouwen. De olie uit het eucalyptusblad heeft een reinigende werking. Zo bereiden we ons voor op de komst van de Vredevorst.
 
Symbolische schikking 1e advent 2019 Symbolische schikking 1e advent 2019

Symbolisch bloemschikken rond de adventstijd

Net als voorgaande jaren houden Hilda Visser en ik ons weer bezig met de symbolische schikkingen rond advent en kerst. In de diensten zullen we een uitleg geven over de schikking. Wat kunnen bloemen, vormen en kleuren betekenen. Voor iedere bloem, vorm en kleur zijn meerdere betekenissen.

De PKN heeft voor de adventstijd van dit jaar gekozen voor lezingen uit het boek Micha. Micha was een criticus van het systeem en gaf commentaar op de sociale en religieuze thema’s van de maatschappij, maar hij wees wel naar een hoopvolle toekomst. Hij was niet bang om aan te geven hoe het zou kunnen of moeten zijn.

Toen was dit actueel en nu nog steeds. Micha is een man van eenvoud en soberheid. Dit komt de komende zondagen tot uiting in het bloemstuk. Omdat wij deze periode niet werken met een eigen predikant kan de schikking soms verschillen met de lezing van onze gastpredikanten.

De tekst voor de schikking van 1e advent is: Micha 2:12; Ik zal ze samenbrengen als schapen en geiten binnen de omheining, als een kudde in de wei; het zal daar gonzen van de mensen.

Herders verzamelen ’s nachts van oudsher ( en nu nog) hun kudde binnen een omheining. De omheining kan bestaan uit prikkeldraad.

In de symbolische schikking is de krans horizontaal geplaatst, symbool voor het aardse leven.

De krans als omheining; er is moeilijk een opening om binnen te komen te vinden. Het beschermt zo de schapen. De grove den is stekelig en symboliseert het prikkeldraad.

De bolletjes wol zijn de mensen die zich veilig binnen de omheining wanen.
Er zijn verschillende kleuren wol, van licht naar donker. Van verschillende schapenrassen.
Zo symboliseren de bolletjes wol dat er ook verschillende mensenrassen zijn, naast blanke mensen ook mensen met een kleurtje, en allemaal worden ze binnen de omheining gebracht.
 
Symbolische schikking Laatste Zondag 2019 Symbolische schikking Laatste Zondag 2019
Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar gedenken we hen die het afgelopen jaar ons zijn ontvallen. Zij die binnen onze gemeente ons zijn ontvallen zullen met name genoemd worden. Ook zullen we hen gedenken die we niet bij name zullen noemen, maar wiens naam in onze harten is.

Als we op aarde komen is er een ding zeker, eens zullen we deze aarde weer moeten verlaten. Wanneer weten we niet. Hoe we de aarde gaan verlaten weten we niet, het leven kan al na een kort verblijf op deze aarde plotseling worden afgebroken. Soms komt het onverwachts en soms zien we het aankomen. Wat blijft is het grote verdriet en gemis. Door middel van een symbolisch bloemstuk willen we hen gedenken die van ons heen zijn gegaan.

Het bloemstuk is in een ronde vorm geschikt. De takken die de cirkel vormen zijn dor en dood, maar de boom leeft door. Deze ronde vorm verwijst naar de voortdurende cyclus van beginnen en eindigen, er is geen begin en geen einde te vinden. Het symboliseert volmaaktheid en eeuwigheid.

De schikking staat op een grijs kleed, soberheid, vergankelijkheid en rouw. Het is ook de kleur tussen zwart en wit. De kleuren van de schikking gaan van donker naar licht: paars, de kleur van bezinning en ingetogenheid, na het donkere paars komt de roze kleur: het wordt een beetje lichter.

De kleur wit is de kleur van sneeuw, van ongereptheid zuiverheid en reinheid.

De klimop is een teken van trouw, onze gedachten zullen altijd zijn bij degene die ons ontvallen is. We blijven de herinneringen trouw.

De lelie is een prachtige statige bloem.
De lelie staat voor vergankelijkheid  maar ook voor liefde en zuiverheid.
 
Als je van iemand houdt en hij of zij ontvalt je
Dan kan niets de leegte van de afwezigheid vullen
Loslaten van een geliefde is één van de moeilijkste dingen in het
leven, maar de liefde en de herinneringen zijn diep in ons hart
opgeborgen zodat we ze niet kunnen verliezen.

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.