PKN
Protestantse streekgemeente De Slachsang
 
Welkom! Welkom!

Van harte welkom op de website van de protestantse streekgemeente De Slachsang.

Kerkdiensten vanaf zondag 30 mei

In de afgelopen maanden hebben wij ervoor gekozen om onze diensten online te houden.
Door toenemende vaccinatie, teruglopende besmettingscijfers en verruiming van de overheidsmaatregelen ziet het er naar uit dat we vanaf zondag 30 mei weer terug kunnen gaan naar fysieke diensten. U kunt zich nu al aanmelden bij de scriba.

Daarbij houden we ons aan het onderstaande:

  • De eerste fysieke dienst zal zijn op zondag 30 mei in Boazum
  • Aanmelden vooraf is verplicht
  • Opgeven bij de scriba : scriba@deslachsang.nl
  • Als u of een gezinslid corona gerelateerde klachten heeft blijft u natuurlijk thuis
    • Als u zich al aangemeld heeft, meldt u zich dan alstublieft af
  • Dragen van mondkapje bij binnenkomst en weggaan, als u in de kerk zit mag het af
  • Handen desinfecteren bij binnenkomst
  • Geen gemeentezang, vooralsnog blijven we gebruik maken van voorzang

Het definitieve besluit hierover
nemen wij in de vergadering van de kerkenraad op 27 mei.Gedurende de lockdown hebben wij een rondzendbrief verzorgd.

  17 december 2020   1e rondzendbrief
  23 december 2020   2e rondzendbrief
  29 december 2020   3e rondzendbrief
    6 januari 2021   4e rondzendbrief
  27 januari 2021   5e rondzendbrief
  15 februari 2021   6e rondzendbrief


De video opname van de online diensten en de tekst van de preken kunt u vinden onder preken

 

 

 

 
Symbolische schikking 40-dagen tijd 2021 Symbolische schikking 40-dagen tijd 2021

Liturgisch bloemschikken 40-dagen tijd 2021, 1e zondag van de lijdenstijd

De zeven werken van barmhartigheid
 
Barmhartigheid is van alle tijden, zelfs vandaag de dag is het nog actueel. Jong, oud, arm, rijk, man of vrouw waar ook ter wereld, iedereen heeft behoefte aan barmhartigheid.
Jezus heeft ons tijdens zijn leven laten zien wat barmhartigheid is; hongerigen gaf hij eten, dorstigen gaf hij te drinken. Zelfs diegenen die geen onderdak hadden en naakt waren gaf hij een dak boven hun hoofd en kleding. Zieken bezocht hij en verzorgde hen en voor de doden zorgde hij met eerbied. Hij gaf als ultieme daad van goedheid zelfs zijn leven, maar hij stond op uit het graf. De hoop die dat geeft, geven we door: door barmhartig te zijn en goed te doen.

In het woord hart komt in het woord barmHARTigheid voor. De onderdelen van de basisschikking vormen gezamenlijk een open hart. Het hart staat open, zodat het een ander het ziet, medelijden heeft en zich over de ander ontfermt. Verder worden er zeven glazen gebruikt; 7 werken van barmHARTigheid.

De 1e lijdenszondag staat de tekst uit Mattheus 25: 26 centraal. Ik was ziek en jullie bezochten mij. Een zieke is kwetsbaar, hij/zij kan niet deelnemen aan onze maatschappij en we lopen er liever omheen. In het woord bezoeken staat het woord zoeken en dat doet Jezus. Hij zoekt de zieken, de zwakken en diegenen die buiten de maatschappij staan.

In de 7 glazen staan bloemen. Vaak nemen we een bloemetje mee naar een zieke of iemand die even onze zorg of aandacht nodig heeft. In dit geval zijn het voorjaarsbloemen, bloemen die ons laten weten dat er hoop is. Hoop voor de toekomst, hoop op nieuw leven, hoop op licht.

Tussen de boomstammetjes die een open HART vormen ligt een slinger van geurige lavendel. Geurig, ook als ze droog zijn verspreiden ze nog een heerlijke geur.De buxus symboliseerd hoop en volharding, zij blijven altijd groen. Vooral in deze tijd van corona worden we geconfronteerd wat ziekte betekend en wat voor invloed het op ons dagelijks leven heeft.
 
Symbolische schikking kerst 2020 Symbolische schikking kerst 2020

Liturgisch bloemschikken kerst 2020

Net als voorgaande jaren houden Hilda Visser en ik ons weer bezig met de symbolische schikkingen rond advent en kerst. In de diensten zullen we een uitleg geven over de schikking. Wat kunnen bloemen, vormen en kleuren betekenen. Voor iedere bloem, vorm en kleur zijn meerdere betekenissen.

Het thema van de Kerk in actie voor deze adventstijd is: “Het goede leven, bloeien in Gods Licht”. Het begrip “goed leven” is voor ieder mens anders. De plaats waar je wieg  heeft gestaan is mede bepalend voor je levenskansen, maar is niet alles bepalend. Het gaat erom dat je tot bloei kunt komen.

Met kerst vieren we de geboorte van Jezus, de start van een nieuw leven op aarde. De kleine schaal bij de schikking staat symbool voor dit nieuwe leven, er is nog weinig inhoud in de schaal. De grote schaal symboliseert een leven dat al een tijdje op deze aarde is, en al behoorlijk vol.


Ik open mijn ziel en vul de schaal van mijn leven met Gods nieuwe begin.

Hul mij in kleuren en geuren van het uitbundige feest,

Het feest van Gods Licht voor heel de wereld.

Oost, West, Noord en Zuid.

Hemel en aarde zijn nu verbonden.

Mensen wereldwijd herkennen elkaar in Jezus, de Zoon, onze Heer.

Woord van Leven, Levend Woord.

Het Goede Leven doorgebroken, voor iedereen!
 
 
Symbolische schikking 4e advent 2020 Symbolische schikking 4e advent 2020

Liturgisch bloemschikken advent 2020

Net als voorgaande jaren houden Hilda Visser en ik ons weer bezig met de symbolische schikkingen rond advent en kerst. In de diensten zullen we een uitleg geven over de schikking. Wat kunnen bloemen, vormen en kleuren betekenen. Voor iedere bloem, vorm en kleur zijn meerdere betekenissen.

Het thema van de Kerk in actie voor deze adventstijd is: “Het goede leven, bloeien in Gods Licht”. Het begrip “goed leven” is voor ieder mens anders. De plaats waar je wieg  heeft gestaan is mede bepalend voor je levenskansen, maar is niet alles bepalend. Het gaat erom dat je tot bloei kunt komen.

De  schaal van driehoeken staat symbool voor de plaats waar je wieg heeft gestaan, een basis van waaruit je het goede leven mag ervaren en tot bloei mag komen. Het is een open vorm en dit betekent dat je waar je ook vandaan komt, het voor iedereen mogelijk moet zijn om dat Goede Leven te ervaren.

Op deze 4e adventszondag staat de schaal op 4 pijlers.

Elke pijler is op een andere manier bekleed.

De 1e pijler is bekleed met een groen/grijze kleur en stemt ons tot nadenken, groen kan zo in grijs veranderen en omgekeerd.

De 2e pijler is bekleed met boomschors, de lichte kleur is een teken van rechtvaardigheid.

De 3e pijler is bekleed met mos, met zijn kleine wortels probeert het te leven op arme grond en zo groen te blijven als teken van leven.

De 4e pijler is bekleed met stro en in de adventstijd doet ons dat meteen denken aan de kribbe. De kribbe die als wieg voor het Christus kind moest dienen 

In het getal 4  kunnen we de 4 windstreken herkennen. 4 pijlers waar de aarde op ligt, waar je leven  is begonnen. Waar ook ter wereld je ook bent geboren, overal heb je te maken met de 4 windstreken. Het getal 4 vinden we ook terug in de 4 adventsweken.

Op deze zondag wordt het verhaal van Maria gelezen, zij krijgt bezoek van een engel. De engel vertelt haar dat ze zwanger wordt.

De amaryllus bol symboliseert deze zwangerschap. Een bol waaruit nieuw leven zal groeien, er is iets om naar uit te kijken. De amaryllus oogt trots. Hoog op de steel toont hij zijn schoonheid door een prachtige bloem.

De skimmia die in de symbolische schikking is verwerkt staat symbool voor de   jaargetijden en dus ook voor het getal 4. De skimmia is altijd groen maar laat zich ieder jaargetijde van de andere kant zien. Het vraagt weinig onderhoud om te leven.

 
Ik open mijn ziel en vul de schaal van mijn leven met ontvankelijkheid.

Hul mij in kleuren en geuren van gedroogd stro.

Ontsteek het vierde Licht, dat dat gloort in het zuiden

Hemel en aarde raken verbonden.

Mensen wereldwijd herkennen elkaar in het teken van de bloembol;

Nieuw leven breekt door, hoe klein ook het begin.

 
 
Symbolische schikking 3e advent 2020 Symbolische schikking 3e advent 2020

Liturgisch bloemschikken advent 2020

Net als voorgaande jaren houden Hilda Visser en ik ons weer bezig met de symbolische schikkingen rond advent en kerst. In de diensten zullen we een uitleg geven over de schikking. Wat kunnen bloemen, vormen en kleuren betekenen. Voor iedere bloem, vorm en kleur zijn meerdere betekenissen.

Het thema van de Kerk in actie voor deze adventstijd is: “Het goede leven, bloeien in Gods Licht”. Het begrip “goed leven” is voor ieder mens anders. De plaats waar je wieg  heeft gestaan is mede bepalend voor je levenskansen, maar is niet alles bepalend. Het gaat erom dat je tot bloei kunt komen.

De geboorte van jezus laat ons zien dat wie in Gods huis geplant is, kan bloeien in Gods Licht. De kerk en de gemeenschap kan hierbij behulpzaam zijn, zodat ieder mens een goed leven mag ervaren, bloeiend in Gods Licht.

De  schaal van driehoeken staat symbool voor de plaats waar je wieg heeft gestaan, een basis van waaruit je het goede leven mag ervaren en tot bloei mag komen. Het is een open vorm en dit betekent dat je waar je ook vandaan komt, het voor iedereen mogelijk moet zijn om dat Goede Leven te ervaren.

Op deze 3e adventszondag staat de schaal op 3 pijlers. 3 het symbolische getal voor Vader, Zoon en Heilige Geest, het getal voor de verbinding tussen God en de mens en de andere mens.

In de lezing wordt gesproken over de wegbereider naar een betere toekomst. Johannes moet deze weg voorbereiden. Eén van de pijlers is omkleed met mos, mos dat door zijn korte wortel op een schrale grond kan groeien, dat het groen is doet ons denken aan Leven. Groen de kleur van het Goede Leven, de kleur die we hopen te vinden op onze weg. De weg die we moeten afleggen om het Goede Leven te mogen ervaren is voor een ieder anders. Ook  wat we verstaan onder een Goed Leven is voor een ieder anders.

De knoppen van de wilgenkatjes symboliseren nieuw leven en zachtheid. Op onze levensweg zullen we te maken hebben met beide. Maar niet altijd: ook hardheid en verliezen van leven zullen we op onze Levensweg vinden.


Ik open mijn ziel en vul de schaal van mijn leven met blijdschap.

Hul mij in kleuren en geuren van zacht mos.

Ontsteek het derde Licht, dat buigt naar het Noorden

Hemel en aarde raken verbonden.

Mensen wereldwijd herkennen elkaar in het teken van zachte knoppen;

Het goede leven breekt door, hoe ieders weg ook loopt.

 
 
Symbolische schikking 2e advent 2020 Symbolische schikking 2e advent 2020

Liturgisch bloemschikken advent 2020

Net als voorgaande jaren houden Hilda Visser en ik ons weer bezig met de symbolische schikkingen rond advent en kerst. In de diensten zullen we een uitleg geven over de schikking. Wat kunnen bloemen, vormen en kleuren betekenen. Voor iedere bloem, vorm en kleur zijn meerdere betekenissen.

Het thema van de Kerk in actie voor deze adventstijd is: “Het goede leven, bloeien in Gods Licht”. Het begrip “goed leven” is voor ieder mens anders. De plaats waar je wieg  heeft gestaan is mede bepalend voor je levenskansen, maar is niet alles bepalend. Het gaat erom dat je tot bloei kunt komen.

De geboorte van jezus laat ons zien dat wie in Gods huis geplant is, kan bloeien in Gods Licht. De kerk en de gemeenschap kan hierbij behulpzaam zijn, zodat ieder mens een goed leven mag ervaren, bloeiend in Gods Licht.

In de lezing van Jesaja 30 wordt gesproken over “de Heer komt nabij”. De één zal de nabijheid beter voelen dan de ander. Als er geen moeilijkheden op je pad zijn wordt zijn nabijheid gevoeld, maar als de weg kronkelig en moeilijk is vraag je je af waar Hij is.

Er wordt gesproken over de nieuwe aarde, een aarde vol gerechtigheid. De witte kleur van de helleborus is symbool voor gerechtigheid en door de rechte en kromme tak wordt de gerechtigheid ook gesymboliseerd: wat krom geworden is zal recht worden.

In de schikking van de 2e advent staat de weg die we moeten gaan centraal. Waar je ook geboren wordt, je hebt een weg te gaan in het leven. Hoe en hoelang die weg is weten we niet. De kronkeltak staat voor de niet rechte weg, voor de één is de kronkelweg langer en moelijker dan voor de ander. De rechte tak staat voor de rechte weg. De rechte, -makkelijke-, weg wordt afgewisseld met de kronkelige, -moeilijke-, weg.

De witte helleborus, ook wel kerstroos genoemd, en de berkenschors staan door hun kleur voor reinheid, frisheid, onschuld en eenvoud. Immers een ieder die geboren wordt is de onschuld zelve, is vertederend, rein en fris.


Ik open mijn ziel en vul de schaal van mijn leven met verlangen.

Hul mij in kleuren en geuren van feestelijk wit.

Ontsteek het tweede Licht, dat reikt naat het Westen.

Hemel en aarde raken verbonden.

Mensen wereldwijd herkennen elkaar in het teken van de witte bloesem;

Gerechtigheid breekt door, hoe kronkelig de weg ook is.
 
Symbolische schikking 1e advent 2020 Symbolische schikking 1e advent 2020

Symbolisch bloemschikken rond de adventstijd

Net als voorgaande jaren houden Hilda Visser en ik ons weer bezig met de symbolische schikkingen rond advent en kerst. In de diensten zullen we een uitleg geven over de schikking. Wat kunnen bloemen, vormen en kleuren betekenen. Voor iedere bloem, vorm en kleur zijn meerdere betekenissen.

Het thema van de Kerk in actie is voor deze adventstijd is: “Het goede leven, bloeien in Gods Licht”. Het begrip “goed leven” is voor ieder mens anders. De plaats waar je wieg  heeft gestaan is mede bepalend voor je levenskansen, maar is niet alles bepalend. Het gaat erom dat je tot bloei kunt komen.

De geboorte van jezus laat ons zien dat wie in Gods huis geplant is, kan bloeien in Gods Licht. De kerk en de gemeenschap kan hierbij behulpzaam zijn, zodat ieder mens een goed leven mag ervaren, bloeiend in Gods Licht.

In de schikking van de 1e advent besteden we aandacht aan de vorm en de getallen. De schaal van driehoeken staat symbool voor de plaats waar je wieg heeft gestaan, een basis van waaruit je het goede leven mag ervaren en tot bloei mag komen.

Het is een open vorm en dit betekent dat je waar je ook vandaan komt, het voor iedereen mogelijk moet zijn om dat Goede Leven te ervaren.

Het getal 3 staat symbool voor de verbinding tussen God, de mens en de andere mens.

Het getal 4 is symbolisch voor de 4 adventszondagen en ook voor de 4 windstreken.

De schaal, die opgebouwd is uit driehoeken wordt gedragen door de 4 pijlers.

De  1e fles is bekleed met dennengroen. De den is een sterke boom en kan groeien op plaatsen waar de loofbomen niet meer kunnen groeien. De den is altijd groen geeft een specifieke geur af door zijn hars. 

In de Marcus lezing van deze zondag staat de vijgenboom centraal. Als de knoppen en blaadjes komen is de zomer in aantocht. De vijgentak staat voor het Goede Leven dat in aantocht is.
 
Ik open mijn ziel en vul de schaal van mijn leven met verwachting.
Hul mij in kleuren en geuren van groene hoop.
Ontsteek het eerste Licht, dat daagt in het Oosten
Hemel en aarde raken verbonden.
Mensen wereldwijd herkennen elkaar in het teken van de vijgenboom;
nieuw leven breekt door.
Kome wat komt.
 
Stille Week 2020 Stille Week 2020

In de Stille Week kunt u online kijken naar een overdenking.

Witte Donderdag    :  Beker en Brood
Goede Vrijdag        :  In Scherven
Stille Zaterdag       :  Erbij blijven
Paasmorgen           :  In de tuin

U vindt deze onder : Nieuws / Stille Week 2020

 
Symbolische schikking Pasen 2020 Symbolische schikking Pasen 2020

Symbolisch bloemschikken rond de veertigdagentijd en Pasen
 
In de veertigdagentijd staan we stil bij het leven van Jezus en we leven toe naar het Pasen. Jezus riep: “Sta op! “.
 
De tekst is uit Johannes 20:1-18

De  opstanding van Jezus

Het graf is leeg. Jezus is opgestaan en de dood heeft verloren. De leerlingen staan rond het graf. Twaalf in getal en uitgebeeld door 12 witte bloemen. Wit als nieuw begin en nieuw leven.

De bloesemtakken drukken dit nieuwe begin uit. Na de droefheid en het treuren om de dood van Jezus is er nu blijdschap en een kans voor nieuw leven.
 
Symbolische schikking Goede Vrijdag 2020 Symbolische schikking Goede Vrijdag 2020

Symbolisch bloemschikken rond de veertigdagentijd en Pasen
 
In de veertigdagentijd staan we stil bij het leven van Jezus en we leven toe naar het Pasen. Jezus riep: “Sta op! “.
 
De tekst is van Johannes 18: 1-19:42

Nadat Jezus ervan gedronken had zei hij: “Het is volbracht”. Hij boog het hoofd en gaf de geest

Jezus is naar Golgotha gebracht om gekruisigd te worden, een zware en mensonterende straf, die alleen aan zware misdadigers werd gegeven.

Er wordt door de evangelisten weinig verteld over de kruisiging. De vredevorst wordt ter dood veroordeeld en de diepe droefenis wordt uitgebeeld in een eenvoudig beeld. Drie kruisen voor drie misdadigers.
 
Symbolische schikking Witte Donderdag 2020 Symbolische schikking Witte Donderdag 2020

Symbolisch bloemschikken rond de veertigdagentijd en Pasen
 
In de veertigdagentijd staan we stil bij het leven van Jezus en we leven toe naar het Pasen. Jezus riep: “Sta op! “.
 
De tekst voor deze Witte Donderdag komt uit Johannes 13: 1-30

Ik heb een voorbeeld gegeven; wat ik voor jullie gedaan heb, moeten jullie ook doen.

Jezus wast de voeten van zijn discipelen, normaal was het de taak van de slaaf om dit te doen. Jezus wil de minste zijn en hij wil dat zijn leerlingen hem hierin volgen.

Wit staat voor licht, reinheid en onschuld. Wit is ook de kleur die verwijst naar de dood. Op Witte Donderdag werden vroeger in de oude kerk over de versieringen witte doeken gehangen, als teken van rouw.

De viooltjes zijn een teken van nederigheid en trouw. Door de kleur wit geeft het ons ook weer licht. Het licht dat ons omgeeft om te leven. Witte viooltjes worden ook wel gezien als symbool voor de moeder van Jezus, Maria. De opgerolde doek is een verwijzing naar de doek die Jezus gebruikte om de voeten van zijn leerlingen af te drogen.
 
Symbolische schikking 6e zondag 40-dagen tijd 2020, Palmpasen Symbolische schikking 6e zondag 40-dagen tijd 2020, Palmpasen

Symbolisch bloemschikken rond de veertigdagentijd en Pasen
 
In de veertigdagentijd staan we stil bij het leven van Jezus en we leven toe naar het Pasen. Jezus riep: “Sta op! “.
 
De tekst voor Palmpasen komt uit het evangelie van Mattheüs 26: 1-27, 66

Jezus met kostbare olie gezalfd.

Jezus wordt met kostbare olie gezalfd, temidden van het beraad in het paleis van Kajafas en het verraad van Judas.

Zalving is een gebruik dat wij in onze protestantse traditie niet kennen. Maar toch is het heel bijbels. Koningen en profeten worden gezalfd, wanneer zij aan hun taak beginnen. Wie gestorven is wordt ook gezalfd. Zo is de zalving een teken van het begin en het einde.

Op Palmpasen is Jezus nog niet gestorven, maar de zalving van de vrouw verwijst al naar zijn dood.
 
Symbolische schikking 5e zondag 40-dagen tijd 2020 Symbolische schikking 5e zondag 40-dagen tijd 2020

Symbolisch bloemschikken rond de veertigdagentijd en Pasen
 
In de veertigdagentijd staan we stil bij het leven van Jezus en we leven toe naar het Pasen. Jezus riep: “Sta op! “.
 
In deze 5e schikking staan de teksten van Johannes 11:1-4 en Johannes 11:17-44 centraal.

Lazerus staat op uit de dood

“Sta op”, het thema van Kerk in actie, is hier wel heel duidelijk te zien.

Opstaan om opnieuw te leven, om opnieuw te beginnen. Omringd door de liefde van anderen, in dit geval zijn zusters, krijgt Lazerus deze kans.

In de stip zien we de rode roos, symbool van de liefde en betrokkenheid, door de klimop, symbool van de hoop, gesteund. De graszaden zijn symbool voor nieuw leven. Uit de zaden komen nieuwe grassen.
 
Symbolische schikking 4e zondag 40-dagen tijd 2020 Symbolische schikking 4e zondag 40-dagen tijd 2020

Symbolisch bloemschikken rond de veertigdagentijd en Pasen
 
In de veertigdagentijd staan we stil bij het leven van Jezus en we leven toe naar het Pasen. Jezus riep: “Sta op! “, het thema van Kerk in actie.
 
In deze 4e schikking staan de teksten Johannes 9:1-13 en Johannes 9:26-39

Oog voor mensen om je heen.

Jezus geeft door genezing een blinde het licht weer. Ziekte en handicaps beperken de mensen om te leven en te doen wat ze willen. Een blinde ziet niet en een ziende kan zich niet voorstellen hoe het leven door deze handicap bepaald wordt. Ziende kun je ook blind zijn, blind voor de nood van een ander.

De blinde man kan, dankzij de genezing van Jezus, leven zonder beperkingen. Hij kan zien. De prachtige bloesem die ontspruit en een tere gele kleur ziet hij.

De kleur van de bloesem geeft de kleur aan zijn leven terug en de leegte in het midden kan hij nu zelf invullen; welk doel stel ik nu aan het leven en wat wil ik voor de naaste doen.
 
Symbolische schikking 3e zondag 40-dagen tijd 2020 Symbolische schikking 3e zondag 40-dagen tijd 2020

Symbolisch bloemschikken rond de veertigdagentijd en Pasen
 
In de veertigdagentijd staan we stil bij het leven van Jezus en we leven toe naar het Pasen. Jezus riep: “Sta op! “, het thema van Kerk in actie.
 
In deze 3e schikking staat de tekst van Johannes 4: 5-26

Jezus ontmoet de Samaritaanse vrouw bij de waterbron. Zij gaat hier op het heetst van de dag naartoe, in de hoop niemand te treffen. Zij wil met Jezus niet over haar verleden praten maar liever praat ze over tradities en theologie. Ze heeft veel te verbergen, maar snakt naar  levende water. Water heb je immers nodig om te leven. Jezus zegt tegen haar:”Het water waar je naar op zoek bent heb je gevonden. Dat ben ik.

Jezus vraagt haar om water te putten, maar ze ziet allerlei problemen, toch gelooft ze wat Jezus zegt. Een Jood die haar, een uitgestotene, vraagt om water.... Maar zij staat op en komt in actie voor de medemens.

In de schikking zien we een ronde bol met water. De ronde vorm is de wereld en het water is het vocht om mens en dier in leven te houden en om zo de wereld te behouden. Door het glas zien we de noodzakelijke levensbehoefte, zonder water immers geen leven. De heerlijke geur van de jasmijn geeft energie om in actie te komen en om op te staan tegen onrecht en misstanden op deze aarde

Jezus gaat met een aantal discipelen de berg op en daar ervaren ze iets wat ze vast willen houden. Vooral Petrus wil er een tent opzetten om dat stralende licht vast te houden. Maar God wil dat het licht bij de mensen komt, dat het in donkere dagen Gods liefde laat voelen.

Jezus zegt tegen zijn discipel: ”Sta op” om te werken aan de opdracht om het licht en de liefde van God bij de wereld te brengen.

Ook wij moeten opstaan om aan onze opdracht te kunnen beginnen. Met het stralende licht krijgen we inspiratie en bemoediging om aan de taak te beginnen. De donkerte uit de bol wordt licht en geurig.
 
Symbolische schikking 2e zondag 40-dagen tijd 2020 Symbolische schikking 2e zondag 40-dagen tijd 2020

Symbolisch bloemschikken rond de veertigdagentijd en Pasen
 
In de veertigdagentijd staan we stil bij het leven van Jezus en we leven toe naar het Pasen. Jezus riep: “Sta op! “
 
Wij mogen (moeten) elke dag weer opnieuw tegen onrecht en ziekte opstaan. Als kerk zijn we een gemeenschap die de hele wereld bestrijkt. Op verschillende manieren wordt het geloof uitgedragen. Maar allemaal hebben we de taak om ons niet neer te leggen bij alle ellende in de wereld. Dat is de gemakkelijkste weg, maar Jezus zegt;” Samen moeten we in actie komen, samen staan we sterk”
 
 
Om in beweging te komen hebben we een doel nodig. Het uitgangspunt van de symbolische schikking is een punt (stip). Die punt herinnert ons er aan dat we aan het werk moeten.
 
In deze schikking zien we rond het doel (de stip) grassen in de vorm van een stralenkrans. Het licht is er al maar we zien het nog niet. Van de bol die in de stip hangt weten we dat hij op een gegeven moment zal stralen. Vol spanning wachten we op de bloei. Het doel is dat de hyacint zal bloeien en een heerlijke geur zal verspreiden. Het donkerte uit de bol wordt nu aan ons geopenbaard.

In deze 2e schikking staat de tekst van Mattheus 17: 1-9 centraal.

Jezus gaat met een aantal discipen de berg op en daar ervaren ze iets wat ze vast willen houden. Vooral Petrus wil er een tent opzetten om dat stralende licht vast te houden. Maar God wil dat het licht bij de mensen komt, dat het in donkere dagen Gods liefde laat voelen. Jezus zegt tegen zijn discipel;”Sta op”om te werken aan de opdracht om het licht en de liefde van God bij de wereld te brengen.

Ook wij moeten opstaan om aan onze opdracht te kunnen beginnen. Met het stralende licht krijgen we inspiratie en bemoediging om aan de taak te beginnen. De donkerte uit de bol wordt licht en geurig.
 
Symbolische schikking 1e zondag 40-dagen tijd 2020 Symbolische schikking 1e zondag 40-dagen tijd 2020

Symbolisch bloemschikken rond de veertigdagentijd en Pasen
 
In de veertigdagentijd staan we stil bij het leven van Jezus en we leven toe naar het Pasen. Jezus riep: “Sta op! “ tegen zieken en mensen die lijden onder onrecht. Jezus gaf zijn leven voor ons als een daad van liefde. Niet het duister, maar de liefde overwon. Hij gaf ons nieuwe hoop.

Wij mogen (moeten) elke dag weer opnieuw tegen onrecht en ziekte opstaan. Niet de gemakkelijke en rechte weg begaan,- niets doen-, maar in actie komen en opkomen voor de zwakkeren onder ons.

We geloven in delen, kom in beweging en deel mee. Om in beweging te komen hebben we meestal een doel nodig. Een punt waar we naar toe kunnen werken.

Het uitgangspunt van de symbolische schikking is een punt (stip). Die punt herinnert ons er aan dat we in beweging moeten komen, anders komen we niet bij het gewenste doel. Dat punt kan voor ieder iets anders betekenen, immers iedereen heeft een ander doel waar hij voor op wil staan. De ruimte rond de stip symboliseert de verschillende mogelijkheden die er zijn om in beweging te komen. Ieder kan op zijn eigen manier de ruimte invullen.

In deze 1e schikking staat de tekst van Mattheus 4:1-5 centraal.

Jezus heeft net de Heilige geest ontvangen en deze stuurt hem meteen naar de woestijn: naar de duivel. De duivel probeert hem tot 3 keer toe te verleiden, maar Jezus staat op tegen deze verleidingen en gesterkt door de woorden van God weerstaat hij ze.

De tulp in de stip vormt de biddende handen van Jezus en de bladeren waarop de tulp rust zijn de vleugels die de biddende handen dragen. Het vierkant kunnen we zien als de de wereld om ons heen. De 4 windsteken omvatten de hele aarde.

Jezus staat op, gedragen door de vleugels van God
 
Symbolische schikking kerst 2019 Symbolische schikking kerst 2019

Symbolisch bloemschikken rond de adventstijd

Symbolische schikking Kerst

Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het licht niet in haar macht gekregen.

De  driehoek, staat symbool voor Woord, licht en leven, en is omgeven met kransen.

Kerst zegt dat  het woord levend wordt.

De kransen zijn het symbool  voor de aarde waarop wij leven en steeds lichter worden.

De tijd van wachten is voorbij en het licht schijnt in de top. De bol symboliseert de hemel en de lichtjes zijn de sterren.
 
Symbolische schikking 4e advent 2019 Symbolische schikking 4e advent 2019

Symbolisch bloemschikken rond de adventstijd

Op deze vierde advent wordt de 4e krans toegevoegd. We komen steeds dichter bij de top. De driehoek zien we vandaag als symbool voor geloof, hoop en liefde.

De tekst voor deze 4e advent is Micha 7:18, U blijft niet woedend op wie er van uw volk nog over zijn; liever toont u hun trouw.

De schikking staat in het teken van trouw. De 4e krans is groen. Groen is de kleur  van hoop. De klimop is een plant die eigenlijk overal kan groeien, het is een taaie, sterke plant die overal zijn weg zoekt om maar te kunnen groeien. We kunnen dit zien als trouw aan diegene die hem geplant heeft. Het is een laatbloeier die nog voedsel geeft voor bijen en hommels en vogels. De bessen zijn niet zo in trek bij de vogels, maar als er niets anders is worden ze noodgedwongen toch  als voeding beschouwd.

God blijft niet woedend op de mens maar blijft liever trouw aan hen die op de levensweg wil gaan. Een weg die niet altijd recht is. Een weg die kronkelig kan zijn, zoals de klimop. De klimop richt zich altijd omhoog naar het licht. Het blijft het licht zoeken en blijft hoop houden.
 
Symbolische schikking 3e advent 2019 Symbolische schikking 3e advent 2019

Symbolisch bloemschikken rond de adventstijd

In de vorige schikkingen komt de soberheid en eenvoud van Micha duidelijk naar voren. Als criticus bleef hij positief over de toekomst.

In de schikking zien we een driehoek, er zijn verschillende betekenissen aan het getal 3 te geven. Deze keer kiezen we voor: Geloof, Hoop en Liefde

De kransen verwijzen naar de oneindigheid, geen begin en geen einde. Met deze 3e krans komen we steeds hoger en dichter bij de hemel.

De kransen liggen horizontaal om de driehoek en vormen het symbool voor het leven op aarde.

De tekst waar de schikking op gebasseerd is, is voor deze 3e advent: Micha 6:8; Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God.

De 3e  krans is gemaakt van takken van de levensboom, de thuja. Deze boom is bij ons beter bekend als de conifeer. Deze boom is in vele tuinen te zien. De boom is het hele jaar groen, een teken van leven, de hars uit de boom heeft een sterke aangename geur. Naast deze eigenschappen heeft de boom ook een negatieve eigenschap: de olie van de boom is giftig.

Een een “echte” levensboom, groen als teken van leven en giftige olie als teken van de dood.

De pinda’s op de krans symbolisere onze levensopdracht om goed te doen voor mens en dier. Vogels leven van wat ze vinden, het is genadebrood. Het is aan ons om te delen wat we ontvangen.
 
Symbolische schikking 2e advent 2019 Symbolische schikking 2e advent 2019

Symbolisch bloemschikken rond de adventstijd

Vorige week hebben we het al over Micha gehad; hij hield van eenvoud en soberheid, maar hij blijft hoopvol voor de toekomst.

In de schikking zien we een driehoek, ik, jij en God.

De kransen verwijzen naar de oneindigheid, geen begin en geen einde. Elk jaar gedenken we weer de geboorte van Jezus en elk jaar is er weer hoop op een toekomst. De kransen liggen horizontaal om de driehoek en vormen het symbool voor het leven op aarde.

De tekst bij de schikking voor deze 2e advent is Micha 4:3; Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk en geen mens zal meer weten wat oorlog is..........

Oorlogen verleden tijd????????

De puntige blaadjes symboliseren oorlogstuig, scherp, maar opgerold lijken zijn ze onklaar gemaakt. Oorlogstuig omgebouwd naar iets nuttigs. De mens heeft het kwade oorlogstuig omgebouwd naar het nuttige werktuig.

Er is hop verwerkt in de kransen. In de oudheid werd hop gebruikt als kalmerend middel. Wij zien het als symbool om de  mensen rustig na te laten denken voordat ze ertoe overgaan om het oorlogstuig te gaan gebruiken. Dat gold niet alleen voor vroegenr maar ook voor nu.

De eucalyptus is het symbool voor het zelfreinigend vermogen om kwaad tot iets goed om te bouwen. De olie uit het eucalyptusblad heeft een reinigende werking. Zo bereiden we ons voor op de komst van de Vredevorst.
 
Symbolische schikking 1e advent 2019 Symbolische schikking 1e advent 2019

Symbolisch bloemschikken rond de adventstijd

Net als voorgaande jaren houden Hilda Visser en ik ons weer bezig met de symbolische schikkingen rond advent en kerst. In de diensten zullen we een uitleg geven over de schikking. Wat kunnen bloemen, vormen en kleuren betekenen. Voor iedere bloem, vorm en kleur zijn meerdere betekenissen.

De PKN heeft voor de adventstijd van dit jaar gekozen voor lezingen uit het boek Micha. Micha was een criticus van het systeem en gaf commentaar op de sociale en religieuze thema’s van de maatschappij, maar hij wees wel naar een hoopvolle toekomst. Hij was niet bang om aan te geven hoe het zou kunnen of moeten zijn.

Toen was dit actueel en nu nog steeds. Micha is een man van eenvoud en soberheid. Dit komt de komende zondagen tot uiting in het bloemstuk. Omdat wij deze periode niet werken met een eigen predikant kan de schikking soms verschillen met de lezing van onze gastpredikanten.

De tekst voor de schikking van 1e advent is: Micha 2:12; Ik zal ze samenbrengen als schapen en geiten binnen de omheining, als een kudde in de wei; het zal daar gonzen van de mensen.

Herders verzamelen ’s nachts van oudsher ( en nu nog) hun kudde binnen een omheining. De omheining kan bestaan uit prikkeldraad.

In de symbolische schikking is de krans horizontaal geplaatst, symbool voor het aardse leven.

De krans als omheining; er is moeilijk een opening om binnen te komen te vinden. Het beschermt zo de schapen. De grove den is stekelig en symboliseert het prikkeldraad.

De bolletjes wol zijn de mensen die zich veilig binnen de omheining wanen.
Er zijn verschillende kleuren wol, van licht naar donker. Van verschillende schapenrassen.
Zo symboliseren de bolletjes wol dat er ook verschillende mensenrassen zijn, naast blanke mensen ook mensen met een kleurtje, en allemaal worden ze binnen de omheining gebracht.
 
Symbolische schikking Laatste Zondag 2019 Symbolische schikking Laatste Zondag 2019
Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar gedenken we hen die het afgelopen jaar ons zijn ontvallen. Zij die binnen onze gemeente ons zijn ontvallen zullen met name genoemd worden. Ook zullen we hen gedenken die we niet bij name zullen noemen, maar wiens naam in onze harten is.

Als we op aarde komen is er een ding zeker, eens zullen we deze aarde weer moeten verlaten. Wanneer weten we niet. Hoe we de aarde gaan verlaten weten we niet, het leven kan al na een kort verblijf op deze aarde plotseling worden afgebroken. Soms komt het onverwachts en soms zien we het aankomen. Wat blijft is het grote verdriet en gemis. Door middel van een symbolisch bloemstuk willen we hen gedenken die van ons heen zijn gegaan.

Het bloemstuk is in een ronde vorm geschikt. De takken die de cirkel vormen zijn dor en dood, maar de boom leeft door. Deze ronde vorm verwijst naar de voortdurende cyclus van beginnen en eindigen, er is geen begin en geen einde te vinden. Het symboliseert volmaaktheid en eeuwigheid.

De schikking staat op een grijs kleed, soberheid, vergankelijkheid en rouw. Het is ook de kleur tussen zwart en wit. De kleuren van de schikking gaan van donker naar licht: paars, de kleur van bezinning en ingetogenheid, na het donkere paars komt de roze kleur: het wordt een beetje lichter.

De kleur wit is de kleur van sneeuw, van ongereptheid zuiverheid en reinheid.

De klimop is een teken van trouw, onze gedachten zullen altijd zijn bij degene die ons ontvallen is. We blijven de herinneringen trouw.

De lelie is een prachtige statige bloem.
De lelie staat voor vergankelijkheid  maar ook voor liefde en zuiverheid.
 
Als je van iemand houdt en hij of zij ontvalt je
Dan kan niets de leegte van de afwezigheid vullen
Loslaten van een geliefde is één van de moeilijkste dingen in het
leven, maar de liefde en de herinneringen zijn diep in ons hart
opgeborgen zodat we ze niet kunnen verliezen.

 
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.